Zoom sastanak u sklopu projekta SpLenDEd

Zoom sastanak u sklopu projekta SpLenDEd

Odrađen je još jedan uspješan Zoom radni sastanak u sklopu projekta SpLenDEd
(Specifične teškoće u učenju). Na sastanku su prisustvovali partneri iz pet zemalja:
Slovenije, Njemačke, Švedske, Grčke i Hrvatske. Raspravljalo se o drugom
intelektualnom rezultatu (IO2) u sklopu kojeg smo izradili Zajednički okvir za
procjenjivanje kvalitete rada sa polaznicima sa specifičnim teškoćama učenja, te su
započele pripreme za rad na trećem intelektualnom rezultatu (IO3) u sklopu kojeg se
izrađuje Vodič primjera dobre prakse o poboljšanju efektivnosti pružanja inkluzivnog
obrazovanja u radu s odraslim polaznicima sa specifičnim teškoćama učenja. U
narednom razdoblju slijede pripreme za prikupljanje primjera dobre prakse u radu sa
odraslim polaznicima sa specifičnim teškoćama učenja, te sastavljanja vodiča koji će
sadržavati primjere dobre prakse od svih zemalja partnerica. Također, započelo je
planiranje putovanja na partnerski sastanak u Njemačku u svibnju 2022., ako će to
epidemiološka situacija dozvoliti.