Skip to main content
search

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja voća

Trajanje programa: 125 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 40
 • učenje temeljeno na radu: 65
 • samostalna aktivnost polaznika: 20

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječnička svjedodžba medicine rada

Cijena programa: 1.055,15 EUR / 7.950,00 HRK

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 1.055,15 EUR / 7.950,00 HRK
(vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama
 • Provesti dopunsku obradu tla na njivi
 • Izvršiti tehnološki proces sjetve i/ili sadnje poljoprivrednih kultura
 • Provoditi proces biljne proizvodnje kontinuirano prema pravilima struke na konvencionalan i/ili ekološki način samostalno i u timu
 • Koristiti vrtni i ručni alat poštujući mjere zaštite pri radu
 • Primijeniti agrotehničke zahvate u uzgoju voća, povrća, cvijeća, ratarskih kultura, na otvorenom i u zaštićenom proizvodnom prostoru
 • Provesti žetvu i/ili berbu poljoprivrednih kultura
 • Razlikovati simptome napada štetnih organizama na usjevima/nasadima
 • Primijeniti ekološke pripravke u zaštiti bilja
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Osnove ekološke proizvodnje i uzgoja voća Ekološka proizvodnja voća Građa voćaka

Fenološki ciklus razvoja i uzgojni oblici voćaka

Odabir vrsti i sorti voćaka

Plan za podizanje voćnjaka

Agroekološki uvjeti i agrotehničke uzgojne mjere u uzgoju voća

Zakonske odrednice ekološke proizvodnje voća

Sigurnost na radu u poljoprivredi  i zaštita zdravlja i okoliša

Priprema tla i sadnja voćaka u ekološkoj proizvodnji Priprema tla i podloge za sadnju voćaka

Ekološka obrada tla u voćnjaku

Ručni i strojni uređaji za obradu tla

Postavljanje nasada voćaka

Gnojidba po ekološkim principima i praćenje rasta voćaka

2. Ekološka zaštita i njega voćaka Ekološka zaštita u voćarstvu Štetnici, korovi i bolesti voćaka

Postupci prevencije i kontrole bolesti i štetnika u ekološkom uzgoju voćaka

Ekološka sredstva za zaštitu voćaka

Ekološki pripravci te oprema i strojevi u ekološkoj zaštiti voćaka

Ekološki pristupi suzbijanja štetnika u voćarskoj proizvodnji

Zbrinjavanje otpada u provođenju zaštite voćaka

Praćenje rasta i njega voćaka Pomološka svojstva pojedinih voćnih vrsta

Fenofaze rasta i razvoja voćaka

Fiziološki procesi rasta i rodnosti voćaka

Razmnožavanje voćaka

Agrotehničke i pomotehničke mjere

Rezidba voćaka

3. Berba voća Berba voća Berba voća

Sortiranje voća

Kvaliteta plodova

Procesi dozrijevanja voća nakon berbe

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas