Skip to main content
search

Pravo na pristup informacijama

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne na jednak način i pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Darja Spahija
Ulica kralja Tomislava 52, 40 000 Čakovec
tel: 040 / 395 – 236
mail: info@pou-cakovec.hr

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Pučko otvoreno učilište Čakovec, Službenik za informiranje, Ulica kralja Tomislava 52, 40 000 Čakovec
  • elektroničkom poštom na info@pou-cakovec.hr

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njeno sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Više informacija o pravu na pristup informacijama: www.pristupinfo.hr

Naknada za pristup informacijama

Pučko otvoreno učilište Čakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, br. 12/14).

Close Menu
Kontaktirajte nas