Skip to main content

Često postavljena pitanja

Koji dokumenti su potrebi za upis u programa osposobljavanja i usavršavanja i mikro / djelomične kvalifikacije?

Za upis u verificirane programe (osposobljavanja i usavršavanja) potrebno je:

 • domovnica i rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • svjedodžba o završenom obrazovanju (osnovna škola, srednja škola, fakultet)
 • vozačka dozvola (kod nekih programa)
 • liječnička potvrda (kod nekih programa)
 • osobna iskaznica

Koji su dokumenti potrebi za upis u prekvalifikaciju i dokvalifikaciju?

Za upis u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije potrebno je:

 • domovnica i rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • svjedodžba svakog završenog razreda srednje škole i svjedodžba o maturi
 • osobna iskaznica

Tko može pohađati osnovno obrazovanje odraslih?

Osnovno obrazovanje mogu pohađati osobe starije od 14 godina koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Mogu se upisati svi razredi koji Vam nedostaju za završetak 8. razreda.

Tko se može upisati u programe osposobljavanja?

Svaki državljanin Republike Hrvatske sa završenom najmanje osnovnom školom (ukoliko programom nije drukčije određeno) i dokumentacijom koja je potrebna za upis.

Kada se organizira nastava za osposobljavanja, usavršavanja i mikro / djelomične kvalifikacije?

Vrijeme održavanja nastave prilagođava se potrebama polaznika. Najčešće je to u poslijepodnevnim satima.

Postoje li programi obrazovanja koji su besplatni?

Programi obrazovanja financiraju se putem HZZ vaučera te su u potpunosti besplatni za polaznike. Za popis takvih programa kliknite ovdje.

Dobivam li po završetku programa javnu ispravu?

Da. Nakon uspješnog završetka odabranog programa osposobljavanja i usavršavanja dobivate uvjerenje o osposobljavanju, odnosno usavršavanju te se isti upisuje u radnu knjižicu. Navedena mogućnost postoji i za tečajeve stranih jezika koji se upisuju u radnu knjižicu. S druge strane, ukoliko želite pohađati tečaj stranog jezika bez upisa u radnu knjižicu ili drugi neformalni tečaj i/ili radionicu, po završetku istog dobivate potvrdu, ali ne i javnu ispravu.

Postoji li mogućnost putovanja u inozemstvo?

Kao dio Erasmus+ akreditacije koja je dodijeljena Pučkom otvorenom učilištu Čakovec, POU ČK svojim polaznicima nudi mogućnost putovanja i edukacije i tečajeve stranog jezika. Kontaktirajte nas za više informacija.

Imam završenu osnovnu školu u Sloveniji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?

Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi škola / ustanova u kojem podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Imam završenu srednju strukovnu školu u Austriji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?

Postupak za priznavanje inozemne kvalifikacije podnosi se na Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kontakt podaci Agencije su: Garićgradska ulica 18, Zagreb, tel: +385 1 6126 780, e-pošta: inozemne.kvalifikacije@asoo.hr. Telefonske pozive primaju isključivo između 14 i 16 sati.

Detaljne informacije samog postupka priznavanja inozemne kvalifikacije možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://pikaso.asoo.hr/

Imam završenu srednju školu (gimnaziju) u Italiji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?

Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?
Postupak za priznavanje inozemne kvalifikacije podnosi se na Agenciju za odgoj i obrazovanje. Kontakt podaci Agencije za odgoj i obrazovanje su: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, tel: +385 1 2785 000, e-pošta: iok@azoo.hr.

Detaljne informacije samog postupka priznavanja inozemne kvalifikacije možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici:
https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=2702&naziv=priznavanje-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija-the-recognition-of-a-foreign-educational-qualification

Imam završeni fakultet u Njemačkoj, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati diplomu i kome se mogu obratiti?

Priznavanje se vrši u Agenciji za visoko obrazovanje (Donje Svetice 38/V, Zagreb). Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i samome postupku priznavanja možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija.

U slučaju eventualnih nejasnoća, možete im se obratiti na e-pošta: enic@azvo.hr ili telefon 00 385 1 6274 888. Međutim telefonske pozive primaju isključivo od utorka do petka između 9 i 12 sati.

Živim u Sloveniji i slovenski sam državljanin, a želim pohađati program obrazovanja u Učilištu. Koji je postupak prijave?

Potrebno je dostaviti dokumentaciju sukladno uvjetima upisa, izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi/diplome i izvaditi OIB u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja.

Detaljne informacije o OIB-u nalaze se na ovoj mrežnoj stranici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx.

Kontaktirajte nas

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja.

  Close Menu
  Kontaktirajte nas