Skip to main content

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje fotonaponskih sustava

Trajanje programa: 225 nastavnih sati

  • vođeni proces učenja i poučavanja: 55
  • učenje temeljeno na radu: 125
  • samostalna aktivnost polaznika: 55

Uvjet za upis: završena trogodišnja srednja škola tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija); Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Cijena programa: 1.719,56 EUR

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 1.719,56 EUR
(vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Kompetencije koje se programom stječu:

  • Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
  • Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
  • Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
  • Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava – FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo
  • Prirediti ispitno i servisno izvješće
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Montiranje fotonaponskih sustava Mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava Ohmov zakon

Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora

Temperaturna ovisnost električnog otpora

Mjerenje intenziteta osvijetljenosti površine

Mjerenje udaljenosti

Instalacija fotonaponskih sustava Vrste i karakteristike fotonaponskih panela

Konstrukcije fotonaponskih sustava

Električne instalacije fotonaponskih sustava

Instalacija i montaža fotonaponskih sustava

Zaštita na radu i recikliranje u sustavima Sunčeve energije Mjere zaštite na radu

Izvori opasnosti

Zaštita pri radu na visini

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas