Skip to main content

Pripreme za polaganje državne mature

Pripreme za državnu maturu u Pučkom otvorenom učilištu Čakovec osigurat će vam čvrstu podlogu za uspjeh na ispitima i upis željenog fakulteta. Naš program obuhvaća intenzivne pripreme iz ključnih predmeta poput hrvatskog jezika, matematike te stranih jezika. Iskusni profesori koriste ciljane metode poučavanja kako bi polaznike što bolje pripremili za razne tipove zadataka na maturi.

Informirajte se o našim pripremama za državnu maturu i osigurajte sebi najbolje uvjete za polaganje ovih važnih ispita!

Za sva pitanja kontaktirajte nas telefonski na 040 / 395 – 236, mailom na info@pou-cakovec.hr ili putem obrasca dostupnog ovdje.

POJEDINAČNI OBAVEZNI PREDMETI NA VIŠOJ (A) ILI OSNOVNOJ (B) RAZINI.

 • Matematika
 • Hrvatski jezik
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Upisom u naše pripreme za državnu maturu dobivate garanciju za najbolji omjer cijene i kvalitete.

Cjenik

Više o pripremama:

Matematika

Matematika

Program po kojem radimo oslobođen je svega što je suvišno. Striktno se držimo kataloga te smo fokusirani samo na tipove zadataka koji se pojavljuju na maturi ili su njima vrlo slični. Ovakav način pokazao je najboljim, jer na pripremama riješimo oko 80% zadataka koji se kasnije nađu u testu na maturi (naravno, s drugim brojevima).
To znači da nakon naših priprema možete računati s vrlo visokom ocjenom iz matematike pod uvjetom da kod kuće samostalno uvježbate samo ono što smo zajedno napravili na pripremama.

 • Pripreme za matematiku A imaju 60 sati nastave
 • Pripreme za matematiku B imaju 45 sati nastave.

Hrvatski jezik

Na maturi će vam, između ostalog, biti ponuđen jedan esejski zadatak koji se odnosi na jednu od triju vrsta školskog eseja: interpretativni, usporedno raščlambeni ili raspravljački esej. U svakom će, bez obzira na vrstu, uvijek biti ponuđen bar jedan književni tekst (prozni ulomak, dramski ulomak ili pjesma) s popisa ispitnih djela.
Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Svi koji upišu cjelovite pripreme za hrvatski jezik u bilo kojem ciklusu, kao samostalni predmet ili dio nekog paketa, uz sve gore navedeno što čini našu standardnu pripremu za pisanje eseja, ponovit će i kompletnu književnost te onaj dio gramatike i pravopisa koji se pojavljuje na maturi.

Jezici

Priprema iz bilo kojeg od gore nabrojana tri jezika (bez obzira jeste li ga upisali samostalno ili je dio nekog paketa) uključuje sve što vam treba za maturu (između ostalog i pripremu za pisanje eseja).
Iz svih jezika, bez obzira na razinu i kombinaciju s ostalim predmetima, tijekom priprema se pišu najmanje tri eseja za ocjenu koji će uz detaljnu analizu i upute polaznicima biti ispravljeni kao na pravoj maturi.

Želite li se prijaviti ili predbilježiti za neku aktivnost?

Ispunite obrazac te ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

  Odaberite jednu aktivnost koju nudimo i termin iz padajućeg izbornika:

  Iskažite svoj interes te se predbilježite za aktivnost koja Vas zanima. Kontaktirat ćemo Vas kada se oformi skupina polaznika s točnim terminom i datumom realizacije te aktivnosti.

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja.

  Close Menu
  Kontaktirajte nas