Skip to main content
search

Programi osposobljavanja i usavršavanja

Živimo u svijetu koji se neprestano mijenja. Tehnologija napreduje neviđenom brzinom, a globalna konkurencija je sve jača iz dana u dan. U takvom okruženju, kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje više nisu samo opcija – oni su imperativ!

Pučko otvoreno učilište Čakovec prepoznaje važnost cjeloživotnog učenja. Naši programi osposobljavanja i usavršavanja nude vam priliku da steknete nove vještine i znanja, u skladu s najvišim standardima struke. Ovdje možete steći formalne kvalifikacije koje će vas učiniti konkurentnijim na tržištu rada i osposobiti vas za uspjeh u poslovnom svijetu.

Birajte iz naše ponude verificiranih programa, osmišljenih tako da odgovaraju potrebama raznih sektora i profila. Investirajte u sebe kroz kontinuirano obrazovanje kod nas i ostanite u toku s najnovijim dostignućima.

Budite korak ispred promjena i izazova modernog doba!

Nastava za određeni program započinje kada se oformi grupa od dovoljnog broja polaznika.
Svoj interes iskažite tako da se predbilježite za upis u željeni program ovdje.
Za sva pitanja kontaktirajte nas telefonski na 040 / 395 – 236, mailom na info@pou-cakovec.hr ili putem obrasca dostupnog ovdje.

POU Čakovec kontinuirano radi na širenju naše ponude obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja tako da redovito posjećujte naše stranice!

Cjenik programa osposobljavanja i usavršavanja pronađite ovdje.

Programi osposobljavanja i usavršavanja dostupni u POU Čakovec

CVJEĆAR-ARANŽER / CVJEĆARKA-ARANŽERKA

Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova cvjećara/ke-aranžera/ke

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova cvjećara/ke-aranžera/ke

Trajanje: 136 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
 • Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
 • Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način
 • Izraditi cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
 • Sudjelovati pri uređenju interijera
 • Komunicirati s kupcima na primjeren način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

DADILJA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima dadilje.

Uvjet upisa: Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

Trajanje: 400 sati

Polaznici će naučiti:

 • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

GERONTODOMAĆIN / GERONTODOMAĆICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima gerontodomaćice

Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnim za obavljanje poslova gerontodomaćice

Trajanje: 160 sati

Polaznici će naučiti:

 • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobite im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU FASADER/KA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima fasadera.

Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova fasadera

Trajanje: 180 sati

Polaznici će naučiti:

 • Pripremiti mjesto rada za izvođenje jednostavnih fasaderskih radova na siguran način,
 • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za fasaderske radove,
 • Koristiti pribor, pomagala, alate i strojeve u fasaderskim radovima na stručan i siguran način,
 • Izvoditi jednostavne fasaderske poslove u izvedbi različitih vrsta fasada na građevinskim objektima,
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KONOBAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u ugostiteljstvu i posluživanju jela i pića.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje jednostavnih poslova konobara

Trajanje: 160 sati

Polaznici će:

 • Primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
 • Poštivati propise HACCAP-a
 • Voditi dnevnu dokumentaciju u ugostiteljskom objektu
 • Koristiti ugostiteljsku robu i opremu
 • Odabrati pribor za posluživanje na stol
 • Posluživati tople i hladne napitke
 • Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju, pića, napitaka i jednostavnijih obroka
 • Rukovati poslužnim priborom
 • Pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
 • Primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa gostima

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KUHAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova kuhara

Trajanje: 160 sati

Polaznici će naučiti:

 • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
 • Razlikovati i provesti tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
 • Primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene prostora, uređaja i pribora
 • Koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
 • Sudjelovati u pripremi i gotovljenju složenijih jela
 • Prepoznati i izraditi jednostavna međimurska tradicionalna jela
 • Komunicirati na primjeren način u ugostiteljskoj kuhinji primjenjujući pravila bontona i odgovornog ponašanja
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU LIMAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima limara/ice.

Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju obavljanje poslova limara

Trajanje: 200 sati

Polaznici će naučiti:

 • Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Upoznati i uputiti polaznike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
 • Osposobiti polaznike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • Izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada i primijeniti u praksi.
 • Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.
 • Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada uz primjenu u izradi određenih zadataka
 • Upoznati postupke spajanja i odabrati određeni alat
 • Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.
 • Upoznati postupke lijevanja.
 • Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
 • Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
 • Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
 • Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
 • Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
 • Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
 • Usvojiti osnove tehnološkog postupka izrade različitih oluka, žljebova i nosača elemenata

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU ZIDAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zidara

Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zidara

Trajanje: 300 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati građevne materijale za zidarske radove
 • Čitati građevinske nacrte izvođenja zidarskih radova; odabrati i pripremiti materijal
 • Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
 • Izraditi jednostavnu zidarsku konstrukciju različitim materijalima za zidanje
 • Održavati alate, pribor, strojeve i pomagala; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti zidarski otpad na ekološki prihvatljiv način
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

PČELAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike životnim potrebama pčela, korisnostima i odnosu prema okolišu i savladavaju vještine pristupanja košnici, radu s pčelama

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pčelara

Trajanje: 150 sati

Polaznik će naučiti:

 • Razlikovati i opisati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
 • Razlikovati tipove košnica i vrste pčelarske opreme
 • Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
 • Proizvoditi pčelinje proizvode korištenjem pravilnih postupaka te ih ispravno čuvati i skladištiti.
 • Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati
 • Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju
 • Provoditi mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći.

PEKAR/ICA

Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova pekara.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pekara/ice

Trajanje: 310 sati

Polaznici će naučiti:

 • Steći znanja, vještine i navike za izvođenje poslova i radnih zadaća u pekarskom zanimanju
 • Znati pripremati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Pripremiti pekarske proizvode na različite načine
 • Pripremati proizvode od različitih vrsta tijesta
 • Naučiti uskladištiti pekarske proizvode za transport
 • Koristiti uređaje za ispitivanje kvalitete brašna
 • Primjenjivati uređaje za pripremanje i obradu tijesta
 • Znati rukovati pekarskim pećima i primjenjivati mjere zaštite na radu

PERADAR/KA I PROIZVOĐAČ/ICA JAJA

Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova uzgoja peradi i proizvodnje jaja

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova peradara i proizvođača jaja

Trajanje: 140 sati

Polaznici će naučiti:

 • Primijeniti pravilne postupke uzgoja peradi.
 • Uzgajati i proizvoditi različite vrste peradi
 • Primijeniti pravilne postupke u proizvodnji konzumnih jaja.
 • Planirati i provoditi zoohigijenske mjere te prepoznati i suzbijati bolesti peradi
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

PIVAR/KA

Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova pivara/ke

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, sanitarna knjižica

Trajanje: 146 sati

Polaznici će naučiti:

 • razlikovati, koristiti i održavati posude, alate, strojeve, uređaje i opremu za pripremu i proizvodnju piva;
 • sudjelovati u proizvodnji piva u okviru specifičnih, osnovnih faza tehnologije proizvodnje piva te prepoznati mane piva;
 • pakirati, skladištiti, rukovati i transportirati gotovi proizvod
 • primijeniti mjere i postupke rada na siguran način te pravila održavanja osobne higijene i higijene pribora, alata, uređaja i radnog prostora;
 • prepoznati izvore zagađenja i provoditi mjere sprečavanja te pravilno i ekološki prihvatljivo zbrinjavati otpadne tvari,
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

POSLOVI IZRADE OBUĆE

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima izrade obuće.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izrade obuće

Trajanje: 350 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi gornjišta i donjišta obuće
 • Rukovati obućarskim strojevima i priborom za izradu obuće na stručan i siguran način
 • Pripremiti i izvoditi pravilne postupke krojenja i šivanja gornjišta i izrade donjišta obuće odnosno izrade obuće
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda

PRIPREMATELJ/ICA PIZZA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi pizza

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza

Trajanje: 150 sati

Polazni će:

 • Čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi priprematelj pizze
 • Razlikovati namirnice po kvaliteti, sastavu i podrijetlu
 • Odabrati i odrediti sastojke i primijeniti recepte u izradi pizze
 • Prilagoditi vrijeme pečenja pizze vrsti peći
 • Prema pravilima struke ponuditi i poslužiti pripremljenu pizzu
 • Odabrati i koristiti zaštitnu odjeću i higijenske mjere
 • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva

PRIPREMATELJ/ICA PIZZA I ROŠTILJA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi pizza i roštilja

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza i roštilja

Trajanje: 140 sati

Polaznici će:

 • Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i pripremu roštilja
 • Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
 • Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta za pizzu
 • Izraditi pizzu prema normativima uz korištenje recepata
 • Pripremiti roštilj za korištenje
 • Pripremiti jela od mesa, ribu, lignje i povrće na roštilju i dodatke za iste
 • Poslužiti pizze i jela s roštilja prema pravilima struke
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora

PROIZVOĐAČ TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA

Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova proizvođača/ice tradicionalnih mesnih proizvoda

Trajanje: 143 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati, pripremiti i obraditi različite dijelove svinjskih polovica za potrebe mesnih proizvoda
 • Koristiti alat, opremu i strojeve na pravilan i siguran način
 • Razlikovati i odabrati odgovarajuće postupke u izradi tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Proizvoditi, pakirati i organizirati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda

PROIZVOĐAČ/ICA BUĆA I BUĆINA ULJA

Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova proizvodnje buća i bućina ulja

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova proizvođača buća i bućina ulja

Trajanje: 120 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, doradi i skladištenju bućinih sjemenki te proizvodnji bućinog ulja
 • Koristiti strojeve i sredstva za poslove uzgoja na siguran način
 • Prepoznati i suzbijati bolesti usjeva
 • Prepoznati svojstva i kvalitetu bućinog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa
 • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

RUKOVATELJ/ICA MOSNOM I PORTALNOM DIZALICOM

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice mosnom i portalnom dizalicom.

Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova mosnom i portalnom dizalicom

Trajanje: 140 sati

Polaznici će naučiti:

 • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva.
 • Koristiti znanja vezana uz rukovanje toranjskom dizalicom.
 • Prekontrolirati tehničku ispravnost toranjske dizalice, te provjeriti maziva u svim sklopovima: pogonskom motoru, mjenjaču, hidrauličnom uređaju, reduktoru dizalice.
 • Postaviti i pripremiti toranjsku dizalicu za rad i koristiti uputu za sigurno okretanje.
 • Raditi i upravljati toranjskom dizalicom.
 • Znati propise i pribor za vezivanje i prijenos tereta

SAVIJAČ/ICA ŽELJEZA (ARMIRAČ/ICA)

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima armirača

Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova armirača

Trajanje: 160 sati

Polaznici će naučiti:

 • Pripremiti mjesto rada za izvođenje armiračkih radova na siguran način,
 • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za armiračke radove,
 • Koristiti pribor, uređaje, alate i strojeve u armiračkim radovima na stručan i siguran način,
 • Izvoditi jednostavne armiračke poslove u izvedbi različitih vrsta armatura na građevinskim objektima,
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći.

SOBAR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima s poslovima sobarice

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sobara/sobarice

Trajanje: 175 sati

Polaznici će:

 • Upoznati odjel smještaja: hotelske sobe, osnovnu opremu i označavanje soba te prostorije na katu kako bi mogle kvalitetnog obavljati postavljene zadatke.
 • Shvatiti važnost komunikacije u radu kao i važnost, usklađenost i
 • povezanost poslova u hotelskom domaćinstvu sa ostalim odjelima u hotelu kako bi gost u potpunosti boi zadovoljan sa pruženim uslugama u hotelu.
 • Savladati način čišćenja, redoslijed pospremanja te naučiti kako
 • koristiti sredstva za čišćenje i poliranje te dezinfekciju hotelske sobe.
 • Upoznati zanimanje u struci domaćinstva, radno mjesto sobarice. Znati predstaviti sebe i drugu osobu, opisati predmete i inventar u sobi i drugih dijelova hotela.
 • Upoznati se sa potrebnim poslovima i vremenom te kazivanje na engleskom jeziku.
 • Upoznati načine osobne higijene, higijene prostorija i opreme te pripreme, odlaganja higijenskog održavanja i dezinfekcije pribora za osobnu i radnu higijenu
 • Upoznati definiciju bontona, razvoj bontona kroz povijest, interakciju bontona i hotelijerstva.
 • Usvojiti poslovno komuniciranje hotelijersko turističkih djelatnika, uspostavljanje kontakata s gostom.

ŠIVAČ/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima šivača u tekstilnoj industriji.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača/ice

Trajanje: 300 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi odjevnih predmeta
 • Rukovati šivaćim strojevima i priborom za šivanje na stručan i siguran način
 • Izvoditi pravilno postupke krojenja , šivanja i dorade dijelova odjevnih predmeta
 • Primijeniti mjere zaštite na radu

ŠIVAČ/ICA GORNJIŠTA OBUĆE

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima šivača gornjišta obuće.

Trajanje: 290 sati

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova šivača/ice gornjišta obuće

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati materijale te ih pravilno primijeniti pri izradi gornjišta obuće
 • Rukovati šivaćim strojevima i priborom za šivanje na stručan i siguran način
 • Izvoditi pravilno postupke krojenja i šivanja gornjišta obuće
 • Primijeniti mjere zaštite na radu te pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda

ŠIVAČ/ICA KOŽNE GALANTERIJE

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima izrade obuće.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslove šivača kožne galanterije

Trajanje: 190 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati osnovne vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izradi galanterijskih proizvoda
 • Imenovati zadane proizvode i iskrojene dijelove različitih galanterijskih proizvoda
 • Navesti faze izrade za zadani model galanterijskog proizvoda
 • Rukovati šivaćim strojevima, uređajima i priborom za izradu galanterijskih proizvoda te održavati iste
 • Primijeniti pravila rada na siguran način šivanja kožne galanterije
 • Izvoditi poslove šivanja jednostavnih modela kožne galanterije
 • Protumačiti postupak izrade zadanog modela kožne galanterije

TAPETAR/KA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima tapetara.

Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova tapetara

Trajanje: 170 sati

Polaznici će naučiti:

 • Razlikovati materijale za tapetarske radove
 • Izraditi jednostavnu skicu proizvoda;
 • Sudjelovati u izradi i tapeciranju madraca, dvosjeda, trosjeda i stolica
 • Upotrijebiti alat, pribor na siguran i stručan način
 • Prepoznati opasnosti kod izvođenja tapetarskih radova
 • Razvrstati i odložiti tapetarski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

TURISTIČKI/A ANIMATOR/ICA

Cilj: Upoznati polaznike s poslovima turističkog animatora

Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova turističkog animatora, poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu (Učilište provodi testiranje kandidata)

Trajanje: 160 sati

Polaznici će naučiti:

 • Prezentirati gostu ponudu sadržaja programa za provođenje slobodnog vremena
 • Komunicirati na primjeren način u skladu s pravilima uspješne komunikacije i bontona
 • Izvesti predstavljanje, pozdravljanje i javni nastup pred gostima
 • Primijeniti pravila brige o gostu i etičnog ponašanja
 • Organizirati animacijske programe prema interesima i željama gostiju
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

POU Čakovec nudi 30+ besplatnih programa obrazovanja putem HZZ vaučera!

SAZNAJTE VIŠE

Filter

Filter

Close Menu
Kontaktirajte nas