Skip to main content
search

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice i glodalice

Trajanje programa: 300 nastavnih sati

  • vođeni proces učenja i poučavanja: 45
  • učenje temeljeno na radu: 200
  • samostalna aktivnost polaznika: 55

Uvjet za upis: završena trogodišnja srednja škola, liječničko uvjerenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova poslužitelja na NUAS tokarilici i glodalici

Cijena programa: 2.500,00 EUR

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 2.500,00 EUR
(vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Kompetencije koje se programom stječu:

  • Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
  • Postaviti nul točke obratka
  • Stezati i centrirati sirovac, obradak prema planu stezanja ili tehnološkoj dokumentaciji
  • Pustiti stroj u rad u skladu prema pravilniku o radu na siguran način
  • Nadzirati proces obrade vizualno i auditivno
  • Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. TEHNIČKO CRTANJE I ZAŠTITA NA RADU Tehničko crtanje Standardi tehničkog crtanja uz primjenu – vrste crta, kotiranje, mjerila, formati crteža

Tolerancije oblika i položaja

Ravnine projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt

Presjek

Prostorno predočavanje

Radionički crtež

 

Zaštita na radu, zaštita od požara Mjere zaštite na radu

Mjere zaštite od požara

Propisi o zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša

 

2. POSLUŽIVANJE NUAS – TOKARILICE Pripremiti NUAS – tokarilicu Uključivanje stroja

Određivanje nul točke obratka kod tokarenja metodom dodira

Stezne naprave, stezanja

Umjeravanje alata

Sirovac, stezanje

 

Praćenje odvijanja procesa obrade tokarenjem Osnove tehnologije tokarenja

Definicija postupka

Podjela postupka – režimi rada i alati za tokarenje

Izvođenje programa kod tokarenja

Karakteristična putanja alata – tokarskog noža

 

3. POSLUŽIVANJE NUAS – GLODALICE Pripremiti NUAS – glodalicu Uključivanje stroja

Određivanje nul točke obratka kod glodanja (metodom dodira)

Stezne naprave, stezanja

Umjeravanje alata

Sirovac, stezanje

 

Praćenje odvijanja procesa obrade glodanjem Osnove tehnologije glodanja

Definicija postupka

Podjela postupka: režimi rada i alati za glodanje

Izvođenje programa prilikom glodanja

Karakteristična putanja alata – glodala

 

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas