Pučko otvoreno učilište Čakovec

Pučko otvoreno učilište Čakovec djeluje kao andragoška ustanova više od pedeset godina. Utemeljeno je još 1955. godine..

Smješteno je u Ulici kralja Tomislava na broju 52.

Ono otvara vrata svima onima koji imaju potrebu za novim znanjima, vještinama,umijećima, duhovnim promaknućima. U miru kojega može dati samo Centar za cjeloživno učenje polaznici će zasigurno osjetitimjeru svoje osobne slobode i svoje snage. Pučko otvoreno učilište okupilo je zavidnu skupinu eksperata, stručnjaka, znalaca,stvaraoca i poduzetnika. Svi su oni svakodnevno na usluzi.

Pučko otvoreno učilište osnovano je 1950. godine kao Narodno sveučilište. Društvena zbivanja utjecala su na promjenu imena pa se mijenja u Radničko sveučilište, a 1989. u Otvoreno sveučilište, poduzeće za kulturu. 1997. postaje Pučko otvoreno učilište.Ono je danas andragoška ustanova koja djeluje kao centar cjeloživotnog učenja. Učilište je javna ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Čakovec. U sastavu Narodnog učilišta su djelovale radne jedinice: Centar za kulturu, Knjižnica i čitaonica, Muzej Međimurja Čakovec, Osnovna glazbena škola i Centar za obrazovanje. Kako su se jedinice razvijale tako su se i odvojile iz Narodnog sveučilišta i djeluju svaka za sebe. Ostaje samo obrazovanje odraslih, a tako i danas egzistira. Svojim programima oduvijek je pratilo razvojni tijek društvenih procesa s ciljem da pomogne rješavanju potreba naše okoline, a s tim je doprinjelo i svojem vlastitom razvoju. U vremenu suočavanja s novim mogućnostima i izazovima na temelju tržišne orjentacije, samo kreativni i intenzivni rad mogao je doprinjeti dobrom poslovanju ove ustanove. Promjene u privredi i ukupnom društveno-političkom sistemu iziskuje značajne promjene u strukturi znanja i obrazovanja radnih ljudi i mladeži, te su i pojedini programi doživaljavali modifikaciju ili su potpuno nestali, a novi se morali stvarati. Ta činjenica govori da ova ustanova ne smije biti troma, nego dinamična u neprestanom istraživanju potreba naše okoline i stvaraju novih programa.

POU Čakovec smješteno je u Ulici kralja Tomislava na broju 52.