Skip to main content
search

226

partnerstvo za digitalno obrazovanje

5

partnerske organizacije

24

trajanje projekta

131805

vrijednost projekta
Naziv projekta

Developing Digital Competence of Roma Children

Akronim projekta

DigiUP

Referentni broj

2020-1-SI01-KA226-SCH-093610

Program

Erasmus+

Ključna aktivnost

KA226–SCH – Partnerstvo za spremnost na digitalno obrazovanje u području odgoja i općeg obrazovanja

Poveznice
Vrijednost projekta

€131.805,00

Trajanje projekta

1.3.2021. – 28.2.2023.

Nositelj projekta
  • Ljudska univerza Lendava (Slovenija)
Partneri
  • Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska)
  • NGO KHAM Delčevo (Sj. Makedonija)
  • Zveza za razvoj romske manjšine Preporod (Slovenija)
  • Udruga za obrazovanje Roma – „UZOR“ (Hrvatska)

O projektu

Projekt je imao za cilj razviti digitalne vještine romskih pomagača kako bi ih osposobio za prijenos znanja romskim učenicima osnovne škole za učinkovito učenje na daljinu. Partneri iz Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije surađivali su na istraživanju potreba, izradi nastavnih materijala i online platforme. Provedena su anketiranja i intervjui za analizu trenutnog stanja digitalnih vještina romskih učenika. Razvijen je program osposobljavanja i nastavni plan i program za romske pomagače. Stvorena je online platforma s prilagođenim sadržajem i alatima. Pilot osposobljavanja su unaprijedila vještine pomagača za korištenje platforme za podučavanje učenika. Multiplikacijski događaji su uključili škole i romske udruge. Sveukupno, projekt je potaknuo digitalnu inkluziju ugrožene romske djece tijekom izazova učenja na daljinu za vrijeme pandemije.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Close Menu
Kontaktirajte nas