Transnacionalni sastanak projekta H2O u Beogradu

Transnacionalni sastanak projekta H2O u Beogradu

Od 23. do 25. lipnja 2022. u Beogradu je održan susret i sastanak svih partnera projekta Help to Opportunities (H2O) financiranog u sklopu programa Erasmus+ usmjerenog na jačanje i razvoj zdravstvene pismenosti Roma. Ovo je bila prilika da se po prvi puta predstavnici partnera upoznaju uživo, rasprave dosadašnje i buduće projektne aktivnosti te otvore pitanja i mogućnosti suradnje u budućim projektima. Nositelj projekta je Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava (SLO), dok su partneri na projektu Pučko otvoreno učilište Čakovec (HR), Razvojni Center Murska Sobota (SLO), Obrazovno Kulturna Zajednice Roma “Romanipen” (SRB), Amrita OBK (HUN), Previform (PT), Inercia Digital (SPA), Irish Creative Training and Innovative Development Center (IE) i Panepistimio Thessalias (GR). Vrijednost projekta iznosi 345.468,00 EUR te će on trajati 30 mjeseci.

Na sastanku su sudionici predstavili mjesta gdje se njihove organizacije nalaze, kao i rad i strukturu samih organizacija. Naglasak je pri predstavljanju bio na jačim stranama organizacija, njihovoj participaciji u Erasmus+ projektima dosada te predstavljaju timova koji će sudjelovati u implementaciji projekta H2O. Ispred Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, na sastanku su sudjelovali Mario Zamuda, ravnatelj Učilišta, te Ivica Jeđud, suradnik na Erasmus+ i ESF projektima, koji su predstavili Grad Čakovec te rad POU ČK-a.

Na sastanku je detaljnije predstavljen projekt, njegovi ciljevi, očekivani rezultati, administrativni mehanizmi te je raspravljena, predložena i potvrđena podjela zadataka među projektnim partnerima. Sudionici su također iznijeli svoja iskustva rada s Romima u svojim državama. Naglasak u predstavljanju i razmijeni iskustava bio je na izazovima s kojima su se susreli u radu s Romima te na diseminaciji informacija o suvremenim temama povezanima sa zdravstvenom pismenošću Roma u zemljama iz koje dolaze projektni partneri. Predstavnici POU ČK-a iznijeli su sociodemografske podatke o Romima u Hrvatskoj, fokusirajući se na njihov obrazovni aspekt, izazove s kojima se susreću u njihovom obrazovanju te dostupne podatke o zdravstvenoj pismenosti Roma u Hrvatskoj. Također, predstavnici POU ČK-a predstavili su europske projekte u kojima sudjeluju koji obuhvaćaju romsku populaciju te podijelili primjere dobre prakse s predstavnicima drugih partnerskih organizacija.

Sastankom su također bili obuhvaćene teme razvoja i implementacije prvog intelektualnog rezultata  – istraživanja zdravstvene pismenosti Roma u partnerskim zemljama. Sudionici su raspravili metodologiju prikupljanja podataka, teme koje će biti obuhvaćene te su pristupili izradi upitnika kojim će se prikupiti traženi podaci. Također, predstavljen je prijedlog mrežne stranice/platforme projekta H2O, utvrđene su osnovne smjernice diseminacijskog plana projektnih aktivnosti te su započele pripreme za sljedeći transnacionalni sastanaka. Na marginama sastanka te kroz neformalna druženja partneri su imali prilike razmijeniti znanja i iskustva te započnu razgovore razgovore o možebitnoj suradnji i u budućim zajedničkim projektima.