POZIV za slanje radova na temu “recikliranje otpada kroz Rukotvorine”

POZIV za slanje radova na temu “recikliranje otpada kroz Rukotvorine”

U sklopu Erasmus+ projekta “Recycling of Waste with Handicrafts” čiji su ciljevi zaštita okoliša i podizanje svijesti o recikliranju otpada te korištenje otpada u umjetničkom izražavanju, pozivaju se svi zainteresirani da pošalju fotografije svojih radova/rukotvorina u kojima su upotrijebili materijale koji se inače smatraju otpadom. Projekt se provodi u Hrvatskoj, Litvi, Španjolskoj i Turskoj. Odabrani radovi bit će predstavljeni našim projektnim partnerima kao primjeri dobre prakse na sljedećem transnacionalnom partnerskom sastanku.

Da biste sudjelovali, pošaljite fotografiju svog rada/rukotvorine zajedno s podacima o radu – naziv rada, naziv osobe ili osoba koje su ga izradile, materijali koji su korišteni te metoda i/ili koraci u izradi rada – na e-mail adresu info@pou-cakovec.hr. U predmet poruke (Subject) molimo Vas da stavite “Rukotvorine”.

Radove možete poslati do 18. rujna 2022.

Autore odabranih radova ćemo obavijesti do 19. rujna 2022.

Radujemo se Vašim prijavama i kreativnim načinima upotrebe otpada u stvaranju rukotvorina.