Održan kontakt seminar za Erasmus + u Berlinu

Održan kontakt seminar za Erasmus + u Berlinu

Ravnatelj Učilišta sudjelovao na seminaru za korištenje kritičkog mišljenja u medijskoj pismenosti. Sudjelovalo je gotovo 80 sudionika iz 21 europske zemlje Predavači su bili usmjereni na zadane teme. Obrađene su sljedeće teme: ”Utjecaj medija na oblikovanje javnog mnijenja”, Dr. Anna Grebe, ”Važnost obrazovanja odraslih u poticanju kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti u Europi”,   Georg Pirker (DARE mreža, obrazovanje za demokraciju i ljudska prava u Europi). Nakon predavanja formirano je šest različitih skupina prema projektnim područjima. Svaka grupa je razrađivala projektnu ideju.

eu-erasmus_1

Prvog dana uvečer bio je organiziran Europski sajam na kojem je svaka država prezentirala gastronomsku ponudu i znamenitosti svoje domovine. Drugog dana je nastavljen rad u skupinama, a u zajedničkom dijelu objašnjena su pravila prijava i termini za Erasmus + natječaje u 2019. godini. Nakon toga je nastavljen rad u skupinama i finalizirane projektnih aktivnosti koje su prezentirane na kraju trećega dana. U sklopu kontakt seminara razmijenjena su iskustva u praksi i konktakt s  mnogim sudionicima seminara, a najvažniji dio je formiranje konzorcija u kojem će se prijaviti projektna ideja u sklopu aktivnosti KA2 strateška partnerstva – inovacije u obrazovanju odraslih te novi kontakt s potencijalnim partnerima za Erasmus+ K1.

dav

dig

dav

dig

dig

dig