Skip to main content

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Njegovatelj / njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama

Trajanje programa: 775 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 155
 • učenje temeljeno na radu: 455
 • samostalna aktivnost polaznika: 165

Uvjet za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja / njegovateljice, najmanje navršenih 18 godina

Cijena programa: 1.025,68 EUR

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 1.025,68 EUR (vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 • Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 • Provesti osobnu higijenu korisnika
 • Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 • Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 • Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 • Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 • Pružiti prvu pomoć korisniku
 • Uočiti promjene kod korisnika
 • Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 • Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 • Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu
 • Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 • Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 • Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Zaštita na radu Zaštita na radu Izvori opasnosti na radu

Standardne mjere zaštite

Zaštitna odjeća i obuća

Ergonomska načela pri radu

Higijensko epidemiološke smjernice

Zaštita od požara i električnog udara

Prva pomoć

Vrste otpada

Razvrstavanje otpada i skladištenje otpadnog materijala

2. Planiranje i standardi kvalitete rada njegovatelja Planiranje rada Osobna priprema i priprema pribora za pružanje skrbi

Priprema bolesničke sobe i korisnika za pružanje skrbi

Osnove organizacije rada

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

Načela zaštite okoliša

Evidentiranje provedenih postupaka kod pružanja skrbi i vođenje dokumentacije

Osnove IKT-a

Mjere za osiguravanje povjerljivosti podataka

Standardi kvalitete rada njegovatelja Mjere sigurnosti korisnika

Urednost radnog okruženja

Interne upute i pravilnici

Zaštita korisnikove dokumentacije, osobnih podataka i osobne imovine

Profesionalna tajna

Korištenje materijala i pribora

Funkcionalnost  opreme za rad

Primopredaja službe

3. Dezinfekcija i higijena Dezinfekcija Nastanak infekcije

Metode dezinfekcije

Higijenske mjere sprječavanja rizika od infekcija

Bolničke infekcije

Sredstva i pomagala za čišćenje i dezinfekciju

Higijena okoline korisnika Higijena okoline korisnika (ormari i noćni ormarić)

Higijena sanitarnog čvora korisnika i pomoćnih prostorija

Posteljno rublje i prekrivači (vrste i postupak izmjene posteljnog rublja)

Mikroklimatski uvjeti prostora korisnika

Izbor i higijena odgovarajuće odjeće i obuće korisnika

4. Karakteristike ljudskog tijela i prva pomoć Osnove građe ljudskog tijela Osnove zdravlja i bolesti

Anatomija ljudskog tijela

Fiziologija ljudskog tijela

Psihofizičke promjene kroz život

Životno ugrožavajuće promjene u psihičkom i fizičkom stanju korisnika (važnost pravovremene reakcije)

Pružanje prve pomoći korisniku Životno ugrožavajuća stanja

Obavještavanje odgovorne osobe o hitnom stanju

Prva pomoć

5. Njega korisnika Pomoć pri osobnoj higijeni nepokretnih korisnika Osobna higijena nepokretnih i pokretnih korisnika (djelomična i povremena)

Njega usne šupljine

Kupanje nepokretnog korisnika u krevetu i u kadi

Pomoć pri kupanju / tuširanju pokretnog korisnika

Važnost održavanja osobne higijene

Pranje zubi

Pranje umjetnog zubala

Pranje ruku

Njega anogenitalnog područja

Pranje kose i češljanje

Brijanje

Rezanje noktiju

Postupanje s umrlom osobom

Pomoć u sprečavanju komplikacija dugotrajnog ležanja i padova korisnika Položaj korisnika

Sprečavanje padova

Nesvjestica

Dekubitus

Respiratorne komplikacije

Tromboza

Kontrakture

Mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja

Pomoć korisniku pri održavanju tjelesne temperature Tjelesna temperature i znakovi promijenjene tjelesne temperature

Metode održavanja tjelesne temperature

Mjere za fizikalno snižavanje tjelesne temperature

6. Unos hrane i tekućine, eliminacija, odijevanje i kretanje korisnika Pomoć korisniku pri unosu hrane i tekućine Organizacija prehrane korisnika u ustanovi

Hranjenje korisnika

Pomoć korisniku pri eliminaciji Eliminacija otpadnih tvari

Obilježja mokraće zdrave odrasle osobe

Obilježja stolice u zdrave odrasle osobe

Pružanje pomoći korisniku pri eliminaciji

Pomagala za inkontinenciju

Provođenje higijene

Pomoć korisniku pri odijevanju Odijevanje pokretnog korisnika

Odijevanje nepokretnog korisnika

Svlačenje pokretnog korisnika

Svlačenje nepokretnog korisnika

Pomoć pri kretanju korisnika Kretanje i zdravlje

Transfer korisnika

Pomagala za kretanje

Prijevoz korisnika

7. Komunikacijske vještine njegovatelja Komunikacijske vještine njegovatelja u radu s korisnicima Komunikacijske vještine u radu s korisnicima i radnom okruženju

Komunikacijski proces u radu s korisnicima i radnom okruženju

Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti

Specifičnosti komunikacije s osobama s različitim teškoćama

Komunikacija u timu

Komunikacija s članovima obitelji

Komunikacija u stresnim situacijama

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas