Izobrazba o gospodarenju otpadom

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Pučko otvoreno učilište Čakovec upisuje polaznike u program izobrazbe o gospodarenju otpadom na temelju Rješenja MZOIP:

Evidencijski broj ovlaštenika izobrazbe: OVL_IZOBR-23

OIB/MB ovlaštenika izobrazbe: 56770661312 / 070050278

Ovlaštenje: KLASA: 351-01/15-01/1746, URBROJ: 517-06-3-1-15-4 od 29. prosinca 2015.

Adresa sjedišta ovlaštenika izobrazbe: Čakovec, Kralja Tomislava 52

Telefon: 040/ 395 236

E-pošta: pou@ck.t-com.hr

Odgovorna osoba ovlaštenika izobrazbe: Mario Zamuda

Voditelj nastavnog programa: dr. sc. Viktor Simončić

Izvoditelji nastavnog programa:

Saša Avirović, dipl. ing. građ., dr. sc. Igor Petrović, dipl. ing. geot.

Adresa održavanja izobrazbe: Čakovec, Kralja Tomislava 52

  1. IZOBRAZBA POVJERENIKA ZA OTPAD I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD

Ukoliko ste pravna osoba s 50 i više zaposlenih (tvrtka, javno poduzeće, obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave…. ), a u svojoj djelatnosti proizvodite otpad, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad

 Dinamika održavanja: 25 školskih sati nastave je raspoređeno u 5 dana u poslijepodnevnom terminu ili 3 subote.

 

Cijena edukacije: 2.100,00 kuna

Učilište nije u sustavu PDV-a.

U cijenu je uključena literatura.

 

  1. IZOBRAZBA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM I ZAMJENIKA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Ukoliko ste pravna osoba koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom (trgovci otpadom, reciklažna dvorišta, skladištenje  vlastitog ili tuđeg otpada…) prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati odgovornu osobu i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom.

Dinamika održavanja: 40 školskih sati nastave raspoređeno u 7 dana u poslijepodnevnom terminu ili 5 subota.

Polaganje ispita: Ispit se polaže u posebnom terminu prema ispitnim rokovima.

 

Cijena izobrazbe: 3.100,00 kuna

Učilište nije u sustavu PDV-a.

U cijenu je uključena literatura

Informacije je upisi: 040/395-236, pou@ck.t-com.hr

Preuzmite prijavnicu DOWNLOAD