Izobrazba o gospodarenju otpadom

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Temeljem članka 46., stavaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – NN 93/14 (u nastavku teksta: Zakon), propisano je da je pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna imenovati:
1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik) i
2. zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.

Nadalje, sukladno članku 52., stavku 1. i 3. Zakona, propisano je sljedeće:
(1) Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga iz članka 30. ovoga Zakona, odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.
(3) Sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom uređuje se Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg donosi Ministarstvo.

Dana, 04. ožujka 2016. godine, u Narodnim novinama, broj: 20/16 objavljena je Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom koja stupa na snagu danom objave.

Time je program izobrazbe stavljen izvan snage, ali obveza imenovanja definirana člankom 46. Zakona, ostaje i dalje.

 

Pučko otvoreno učilište Čakovec upisuje polaznike u program izobrazbe o gospodarenju otpadom na temelju Rješenja MZOIP:

Evidencijski broj ovlaštenika izobrazbe: OVL_IZOBR-23

OIB/MB ovlaštenika izobrazbe: 56770661312 / 070050278

Ovlaštenje: KLASA: 351-01/15-01/1746, URBROJ: 517-06-3-1-15-4 od 29. prosinca 2015.

Adresa sjedišta ovlaštenika izobrazbe: Čakovec, Kralja Tomislava 52

Telefon: 040/ 395 236

E-pošta: pou@ck.t-com.hr

Odgovorna osoba ovlaštenika izobrazbe: Mario Zamuda

Voditelj nastavnog programa: dr. sc. Viktor Simončić

Izvoditelji nastavnog programa:

Saša Avirović, dipl. ing. građ., dr. sc. Igor Petrović, dipl. ing. geot.

Adresa održavanja izobrazbe: Čakovec, Kralja Tomislava 52

  1. IZOBRAZBA POVJERENIKA ZA OTPAD I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD

Ukoliko ste pravna osoba s 50 i više zaposlenih (tvrtka, javno poduzeće, obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave…. ), a u svojoj djelatnosti proizvodite otpad, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad

 Dinamika održavanja: 25 školskih sati nastave je raspoređeno u 5 dana u poslijepodnevnom terminu ili 3 subote.

 

Cijena edukacije: 2.100,00 kuna

Učilište nije u sustavu PDV-a.

U cijenu je uključena literatura.

 

  1. IZOBRAZBA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM I ZAMJENIKA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Ukoliko ste pravna osoba koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom (trgovci otpadom, reciklažna dvorišta, skladištenje  vlastitog ili tuđeg otpada…) prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati odgovornu osobu i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom.

Dinamika održavanja: 40 školskih sati nastave raspoređeno u 7 dana u poslijepodnevnom terminu ili 5 subota.

Polaganje ispita: Ispit se polaže u posebnom terminu prema ispitnim rokovima.

 

Cijena izobrazbe: 3.100,00 kuna

Učilište nije u sustavu PDV-a.

U cijenu je uključena literatura

Informacije je upisi: 040/395-236, pou@ck.t-com.hr

Preuzmite prijavnicu DOWNLOAD