Dopunska izobrazba za profesionalne korisnike

Dopunska izobrazba za profesionalne korisnike

DOPUNSKA IZOBRAZBA:

PROFESIONALNI KORISNNICI

12. 5. 2022. u 15:30 sati u Pučkom otvorenom učilištu Čakovec, Kralja Tomislava 52

Cijena: 140.00 kuna (predavanja, ispit, iskaznica).

Uplatu možete izvršiti na žiro račun: HR9523400091116012619, poziv na broj 00 100 – OIB polaznika, opis plaćanja: Dopunska izobrazba za pesticide – PROFESIONALNI KORISNIK

Upisnicu možete preuzeti klikom ovdje

Popunjenu prijavnicu, osobnu iskaznicu i iskaznicu za pesticide pošaljite na info@pou-cakovec.hr