Skip to main content

Korisnici profesionalnih sredstava za zaštitu bilja obvezni ste odlušati dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 sati i položiti ispit za produljenje iskaznice. U nastavku pogledajte termine edukacija na području Međimurske županije.

 1. Nedelišće, Mesap 11.2.2020. 8:00
 2. Nedelišće, Mesap 11.2.2020. 16:00
 3. Palovec, Društveni dom 11.2.2020. 16:00
 4. Belica, Dom kulture 12.2.2020. 9:00
 5. Čakovec, Učilište 12.2.2020. 16:00
 6. Železna Gora, Restoran Terbotz 12.2.2020. 14:00
 7. Sveti Martin, Općina 13.2.2020 16:00
 8. Štefanec, Dom kulture 17.2.2020. 16:00
 9. Selnica, Zgrada Općine 18.2.2020. 16:00
 10. Donji Kraljevec 19.2.2020 16:00
 11. Totovec, Dom kulture 19.2.2020. 16:00
 12. Preseka, Dom kulture 20.2.2020. 9:00
 13. M. Središće, Vatrogasni dom 20.2.2020. 16:00
 14. Štrigova, dvorana iznad pošte 20.2.2020. 16:00
 15. Čakovec, Učilište 3.3.2020. u 16. sati
 16. Strahoninec, Dvorana Općine, 5.3.2020. u 16.00 sati
 17. Štrigova, Dvorana iznad pošte 9.3.2020. u 9.00
 18. Nedelišće, Mesap, 10.3.2020. u 16.00 sati
 19. Mihovljan, Dom kulture, 11.3.2020. u 16.00 sati
 20. Preseka, Dom kulture, 12.3. 2020. 16:00 sati

Uplatu možete izvršiti na žiro račun: HR9523400091116012619, poziv na broj 00 100 – OIB polaznika, opis plaćanja: Dopunska izobrazba za pesticide cijena 200,00 kuna.

Polaznici koji su polagali osnovnu izobrazbu u Učilištu prilažu sljedeću dokumentaciju:
– Prijavnicu – možete preuzeti ovdje.
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticide.

Polaznici koji nisu polagali osnovnu izobrazbu u Učilištu prilažu sljedeću dokumentaciju:
– Prijavnicu – možete preuzeti ovdje.
– Presliku završne svjedodžbe
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticide.

Prijavnicu pošaljite na info@pou-cakovec.hr.

Početak izobrazbe o održivoj upotrebi i pravilnoj primjeni pesticida – OSNOVNA IZOBRAZBA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE I SAVJETNIKE:

4. 3., 5.3. i 6.3.2020. u 16.00 sati.

Cijena: 380,00 kuna (profesionalni korisnici) (predavanja, ispit, iskaznica).

Cijena: 680,00 kuna (savjetnici) (predavanja, ispit, iskaznica).

Uplatu možete izvršiti na žiro račun: HR9523400091116012619, poziv na broj 00 100 – OIB polaznika, opis plaćanja: Osnovna izobrazba za pesticide.

Upisnicu za osnovnu izobrazbu možete preuzeti ovdje

Kod upisa dostavite sljedeće:

– Presliku završne svjedodžbe
– Presliku osobne iskaznice

Informacije i upisi:040/395-236, 396-717 od 8 do 14 sati.

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticide (NN 14/2014 I 115/2018) I Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticide (NN 142/2012), obveznici izobrazbe koji su završili osnovne module moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku od 5 godina od polaganja ispita i dobivanja iskaznice.

Close Menu
Kontaktirajte nas