Pozivnica na početnu konferenciju projekta IKT Cloud-io

Pozivnica na početnu konferenciju projekta IKT Cloud-io

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na početnu konferenciju projekta IKT CLOUD-io referentnog broja UP.04.2.1.11.0424.

Korisnik projekta je Udruga turističkih vodiča „Međimurski vodiči“, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Čakovec, Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar (ZeuS), Udruga slijepih međimurske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske Županije

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Početna konferencija će se održati 18.05.2022. godine u Konferencijskoj dvorani Riznice Međimurja, Trg Republike 7, 40 000 Čakovec s početkom u 11.00 sati.

PLANIRANI VREMENSKI RASPORED
11.00 – 11.10 Pozdravni govor (N. Medved, predsjednik udruge UTV Međimurski vodiči)
11.10 – 11.30 Osvrt predstavnika partnera (M.Zamuda – POU ČK, G.ČIŽMEŠIJA – ZeuS, A. Cecelja – USM, M.Vrus – OITMŽ)
11.30 – 11:45 Osnovne informacije o projektu (N. Medved)
11.45 – 12.30 Osvježenje i zakuska

Molimo Vas da potvrdite svoje sudjelovanje na konferenciji e-mailom na adresu medjimurski.vodici@gmail.com ili na broj telefona 095 829 69 78