Pouči me! – Početna konferencija

Pouči me! – Početna konferencija

Danas smo u prostorijama Učiteljskog fakulteta – Odsjeka u Čakovcu zajedno s našim partnerima Udrugom udomitelja djece Međimurja i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Udrugom za obrazovanje Roma- “Uzor” kao korisnikom projekta održali početnu konferenciju projekta “Pouči me!”

Predstavili smo cilj, svrhu te aktivnosti koje će se realizirati u sklopu projekta: opremanje lokacija za provedbu volonterskih aktivnosti, edukacije usmjerene na socijalno uključivanje, izradu i pilotiranje volonterskog programa te dva cjelodnevna izleta s edukativnim i socijalizirajućim karakterom za djecu korisnike.

Ispred Udruge za obrazovanje Roma – „Uzor“ sudionicima su se obratili Dragan Ignac i Ivica Jeđud, ispred Udruge udomitelja djece Međimurja Marina Hoblaj, ispred Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda te ispred Učiteljskog fakulteta, Odsjeka u Čakovcu Blaženka Filipan-Žignić i Goran Lapat.

Zahvaljujemo također gradonačelnici Ljerki Cividini i dobitniku nagrade Ponos Hrvatske Dadi Ignacu na prigodnom obraćanju kao i svim sudionicima koji su sudjelovali na početnoj konferenciji. Za više informacija pratite naše i partnerske mrežne i društvene stranice!

Više o EU fondovima: esf.hr i strukturnifondovi.hr