Skip to main content

Izjava o pristupačnosti

Pučko otvoreno učilište Čakovec nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, a koje se nalazi na adresi https://www.pou-cakovec.hr/, uključujući sve poddomene stranica koje su objavljene u sklopu iste.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.pou-cakovec.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis;
  • pojedine poveznice na naslovnoj stranici nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama;
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis;
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;
  • dio teksta nema dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranice;

 

Podizanje razine pristupačnosti

Pučko otvoreno učilište Čakovec poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti pod točkama 1 do 5 Pučko otvoreno učilište Čakovec privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona. U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Pučko otvoreno učilište Čakovec kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 1. srpnja 2022. godine. Pučko otvoreno učilište Čakovec redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Pučkog otvorenog učilišta Čakovec ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste:

Službenika za informiranje: Darja Spahija

tel. +385 40 / 395 – 236

e-mail: info@pou-cakovec.hr

poštom: Pučko otvoreno učilište Čakovec, Kralja Tomislava 52, 40000 Čakovec

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Close Menu
Kontaktirajte nas