Skip to main content

Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 112-01/23-01/1

Urbroj: 2109-2-2/02-23-1

Čakovec, 15. veljače 2023.

 

RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Suradnik u pripremi i provedbi ESF i Erasmus + projekata

 

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – puno radno vrijeme do 30.4.2024.

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij
 • Poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Internet), društvene mreže
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Opis posla:

 • Zadužen/a za prijavu, provedbu i upravljanje tuzemnim i inozemnim projektima koji su od interesa Učilišta i koji su financirani primarno sredstvima EU i dr.
 • Zadužen/a za upravljanje prikupljanjem sredstava za projekte – prati objave domaćih i inozemnih natječaja za predaju projekata i programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije
 • Zadužen/a za razvoj novih projektnih ideja u području interesa Učilišta u suradnji s timom suradnika: Priprema materijale (istraživanje i prikupljanje podataka) i sažetke potrebne za analizu
 • Zadužen/a za izradu i prijevod intelektualnih rezultata i materijala na engleski jezik i s engleskog jezika u ugovorenim projektima
 • Zadužen/a za organizaciju projektnim sastanaka, konferencija i komunikacija s partnerima, ažuriranje web stranice i socijalnih mreža
 • Dodatna organizacijska zaduženja prema potrebi Učilišta

 

Kandidati/kinje uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis u Europass formatu;
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice, osobne iskaznice i sl.);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/iIi potvrda poslodavca o obavljanju poslova)
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 19. Zakona o obrazovanju odraslih mjeseci);
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (certifikat, potvrda, vlastoručno potpisana izjava)
 • dokaz o poznavanju uredskih programa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook (certifikat, potvrda, vlastoručno potpisana izjava)

 

Prijavu slati isključivo na e-mail: info@pou-cakovec.hr uz naznaku: „Natječaj za radno mjesto Suradnik u pripremi i provedbi ESF i Erasmus + projekata

Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Čakovec.

Vrednovanje kandidata može biti u obliku pisane provjere znanja (testiranja) i razgovora s kandidatom (intervju) ili samo razgovora s kandidatom (intervju).

O obliku vrednovanja te o vremenu i mjestu provedbe istog kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obavješteni po isteku roka za zaprimanje prijava.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje.

 

Ravnatelj

Mario Zamuda

 

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Suradnik u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata nalazi se ovdje.

Close Menu
Kontaktirajte nas