Skip to main content

Pučko otvoreno učilište Čakovec
Kralja Tomislava 52
40 000 Čakovec
Klasa: 602-07/22-1/1
Urbroj: 2109-01-2022-3-26
Čakovec, 24. ožujka 2022.

RASPISUJE NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
STRUČNI SURADNIK/CA ZA EU FONDOVE
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Mjesto rada: Pučko otvoreno učilište Čakovec, Ulica kralja Tomislava 52, terenski rad (Međimurska županija, prema potrebi i drugdje, što će se odrediti naknadno)
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (ekonomist, pravnik ili ostale društvene djelatnosti)
• Radno iskustvo na sličnim poslovima minimalno 5 godina
• Poznavanje rada na računalu (Word, Excel, Internet)
• Prednost – iskustvo rada na EU projektima
• Uvjet – dobro poznavanje engleskog jezika
• Vozačka dozvola B kategorije
Opis posla:
• Zadužen/a za prijavu, provedbu i upravljanje tuzemnim i inozemnim projektima koji su od interesa Učilišta i koji su financirani primarno sredstvima EU, ali i dr. Zbog toga je važno temeljito poznavanje projektnog ciklusa te minimalno petogodišnje iskustvo u upravljanju EU projektima.
• Zadužen/a za upravljanje prikupljanjem sredstava za projekte – prati objave domaćih i inozemnih natječaja za predaju projekata i programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije
• Koordinira pripremu materijala za prijavu projekata za međunarodne i domaće natječaje
• Zadužen/a za razvoj novih projektnih ideja u području interesa Učilišta
• U suradnji s timom suradnika Priprema materijale (istraživanje i prikupljanje podataka) i sažetke potrebne za analizu
• Zadužen/a za u organizaciju projektnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica
• Dodatna organizacijska zaduženja prema potrebi Učilišta

Uz pisanu zamolbu priložiti: Životopis u Europass formatu, diploma Rok prijave: 1.4.2022.
Kandidati/kinje uz prijavu na natječaj prilazu:
• životopis u Europass formatu;
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice, osobne iskaznice i sl.);
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/iIi potvrda poslodavca o obavljanju poslova)
• uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 19. Zakona o obrazovanju odraslih);
• dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (certifikat, potvrda, vlastoručno potpisana izjava)
• dokaz o poznavanju uredskih programa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook (certifikat, potvrda, vlastoručno popisana izjava)
Prijavi slati isključivo na e-mail: info@pou-cakovec.hr uz naznaku:
„Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK/CA ZA EU FONDOVE“
Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Čakovec.
Vrednovanje kandidata može biti u obliku pisane provjere znanja (testiranja) i razgovora s kandidatom (intervju) ili samo razgovora s kandidatom (intervju).
0 obliku vrednovanja te o vremenu i mjestu provedbe istog kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će obavješteni po isteku roka za zaprimanje prijava.
0 rezultatima provedenog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje.

Ravnatelj
Mario Zamuda

ODLUKA o izboru kandidata na radno mjesto

Close Menu
Kontaktirajte nas