Skip to main content

U nastavku donosimo pristigle radove/rukotvorine na naš poziv u sklopu projekta “Recycling of Waste with Handicrafts”. Zahvaljujemo svim autoricama i autorima na slanju te se veselimo što ćemo našim projektnim partnerima moći prezentirati toliko različitih i kreativno osmišljenih rukotvorina.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Close Menu
Kontaktirajte nas