Konverzacijski Talijanski jezik
Konverzacijski Talijanski jezik
Namijenjen je polaznicima koji posjeduje određeno govorničko iskustvo i imaju predznanje. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – veljača 70 2×2 sata tjedno Večernji sati 2.000,00kn (4. rate) Trajanje sata: 90 minuta Plaćanje i popusti: u 4 rate, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta do 20. u mjesecu popust za drugi jezik ili drugog člana obitelji […]

Talijanski jezik za djecu
Talijanski jezik za djecu
Tečaj je organiziran u skupinama do 10 polaznika. Dječji kroz igru, pjesme, crtanje, bojanje i imitaciju upoznaju talijanski jezik. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima djeci. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – lipanj 70 2×1 sat tjedno U poslijepodnevnim ili večernjim satima 1.600,00kn (8. rata) Trajanje sata: […]

Talijanski opći jezik s upisom u e-knjižicu
Talijanski opći jezik s upisom u e-knjižicu
Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – lipanj 140 2×2 sat tjedno Večernji sati 4.000,00kn (8. rata) Trajanje sata: 90 minuta Plaćanje i popusti: u 8 rata, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta do 20. u mjesecu popust za drugi jezik ili drugog člana obitelji (30 %) popust za svaki sljedeći jezik ili člana obitelji (30 […]

Talijanski jezik za odrasle
Talijanski jezik za odrasle
Tečaj za organiziran po znaju i dobi učenika u grupama do 10 polaznika. Nastavni sadržaji prilagođeni su napredovanju polaznika. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima odraslih polaznicima. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – veljača 70 2×2 sata tjedno U poslijepodnevnim ili večernjim satima 2.000,00kn (4. rate) Veljača […]

Talijanski jezik za učenike osnovne škole
Talijanski jezik za učenike osnovne škole
Tečaj za organiziran po znaju i dobi učenika u grupama do 10 polaznika. Nastavni sadržaji prilagođeni su napredovanju polaznika. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima djeci osnovnoškolske dobi. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – lipanj 70 1×2 sata tjedno Večernji sati 1.600,00kn (8. rata) Trajanje sata: 90 […]