Skip to main content

POU Čakovec i UZOR sudjeluju u projektu Erasmus +

U Ljudskoj univezi u Lendavi je predstavljen projekt GEM Give them a chance. Projekt će se provoditi u sklopu natječaja Erasmus + K2 – strateška partnerstva. Nositelj projekta je Ljuska univerza Lendava, a partneri Zveza Romov Slovenije, iz Hrvatske Pučko otvoreno učilište Čakovec te Udruga za obrazovanje Roma UZOR, a iz Mađarske Amrita OBk iz Pečuha. Projekt će se povoditi u tri susjedne države koje su međusobno i kulturološko-povijesno povezane.

Foto_početna_konferencija1Foto_početna_konferencija4

 

Vrijednost projekta je 118.645.00 eura, a projekt će se provoditi tijekom 30 mjeseci. U okviru projekta će projekti partneri izraditi program osposobljavanja za andragoške djelatnike koji u različitim programima osposobljavanja poučavaju odrasle polaznike romske nacionalne manjine. Andragoški ustanove i djelatnici koji djeluju na područjima gdje žive pripadnici romske nacionalne manjine i uključuju ih u programe obrazovanja odraslih, uvidjeli su potrebu za razvoj i povećanje kompetencija andragoga koji ih poučavaju.

Foto_početna_konferencija2Foto_početna_konferencija3

Većina poučavatelja koji provode programe obrazovanja za odrasle Rome nema konkretnog iskustva,a nijedan formalni program obrazovanja, po pojem se školuju budući poučavatelja ne pruža ”znanja” na koji način poučavati pripadnike različitih ranjivih skupina i u tome ne uzima u obzir njihove društvene, socijalne i jezične specifičnosti. Donesen je zajednički zaključak da se neprestano susreću s jednakim poteškoćama u provođenjima programa koje će ovim projektom nastojati smanjiti ili neutralizirati.

GEM

Tijekom projekta će se prije izrade programa obrazovanja napraviti veliko istraživanje i analiza potreba romskih polaznika, tako će na taj način lako osigurati izradu kvalitetnog programa obrazovanja za podizanje kompetencija poučavatelja u programima u kojima poučavaju odrasle Rome. Pilot program će provesti u sve tri države, a uključit će 36 polaznika. U projektu će se još izdati Manifest za Rome u kojem će biti navedeno kakva znanja, način učenja i poučavanja pripadnici romske manjine žele.

Želja projektnih partnera nije samo podići razinu kompetencija andragoških djelatnika koji poučavaju odrasle pripadnike romske nacionalne manjine, već utjecati na povećani broj uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine u programe obrazovanja te smanjenje odustajanja od obrazovanja.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Close Menu
Kontaktirajte nas