Skip to main content

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom

Trajanje programa: 275 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 30
 • učenje temeljeno na radu: 200
 • samostalna aktivnost polaznika: 45

Uvjet za upis: završena osnovna škola, najmanje 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača

Cijena programa: 2.697,19€ / 20.322,00 HRK

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 2.697,19€ / 20.322,00 HRK
(vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
 • Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
 • Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
 • Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
 • Postaviti radni komad u propisani položaj za zavarivanje MAG postupkom (135)
 • Podesiti parametre zavarivanja MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)
 • Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak zavarivanja MAG postupkom (135)
 • Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
 • Zavariti čelik kutnim spojem MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)
 • Zavarivati MAG postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
 • Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva
 • Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje
 • Očistiti zavareni spoj MAG postupkom (135), osnovni materijal i radno mjesto
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju Propisi zaštite na radu i zaštite okoliša

Rizici na radnom mjestu zavarivača

Mjere za sprječavanje rizika

Osobna zaštitna sredstva

Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom Zavarljivost čeličnih materijala

• Ekvivalent ugljika

 

Uvod u elektrolučno zavarivanje:

• Izvori struje za zavarivanje

• Električni luk, polaritet

• Vrste i oznake zavarenih spojeva

• Tehničko-tehnološka dokumentacija u zavarivanju

 

Strojevi, oprema i dodatni materijal za zavarivanje

• Strojevi, dijelovi i oprema

• Zaštitni plinovi

• Dodatni materijali

• Održavanje opreme za zavarivanje

 

Tehnologija zavarivanja MAG (135) postupkom

• Parametri zavarivnja

• Specifikacija postupka zavarivanja (SPZ (WPS))

 

Priprema za zavarivanje

• Priprema okoline za zavarivanje

• Podešavanje parametara zavarivanja u skladu sa (SPZ (WPS))

• Postupanje s osnovnim, dodatnim i ostalim materijalma

• Priprema zavarivanja i predgrijavanje

 

Tehnike rada MAG (135) postupkom

• Izvođenje postupka zavarivanja

 

Osiguranje kvalitete zavarenog spoja

• Vizualni pregled zavarenog spoja

• Analiza učinjenih pogrešaka

•  Ispravljanje pogrešaka

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas