Konverzacijski Ruski jezik
Konverzacijski Ruski jezik
Namijenjen je polaznicima koji posjeduje određeno govorničko iskustvo i imaju predznanje. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – veljača 70 2×2 sata tjedno Večernji sati 2.000,00kn (4. rate) Trajanje sata: 90 minuta Plaćanje i popusti: u 4 rate, putem uplatnica ili na blagajni Učilišta do 20. u mjesecu popust za drugi jezik ili drugog člana obitelji […]

Ruski jezik za djecu
Ruski jezik za djecu
Tečaj je organiziran u skupinama do 10 polaznika. Dječji kroz igru, pjesme, crtanje, bojanje i imitaciju upoznaju ruski jezik. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima djeci. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – lipanj 70 2×1 sat tjedno U poslijepodnevnim ili večernjim satima 1.600,00kn (8. rata) Trajanje sata: […]

Ruski jezik za odrasle
Ruski jezik za odrasle
Tečaj za organiziran po znaju i dobi učenika u grupama do 10 polaznika. Nastavni sadržaji prilagođeni su napredovanju polaznika. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima odraslih polaznicima. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – veljača 70 2×2 sata tjedno U poslijepodnevnim ili večernjim satima 2.000,00kn (4. rate) Veljača […]

Ruski jezik za učenike osnovne škole
Ruski jezik za učenike osnovne škole
Tečaj za organiziran po znaju i dobi učenika u grupama do 10 polaznika. Nastavni sadržaji prilagođeni su napredovanju polaznika. U radu se koristi pametna ploča sa multimedijskim i interaktivnim sadržajima prilagođenima djeci osnovnoškolske dobi. Trajanje Broj sati Dinamika Termin Cijena Rujan – lipanj 70 1×2 sata tjedno Večernji sati 1.600,00kn (8. rata) Trajanje sata: 90 […]