EmpowHERment LAB

EmpowHERment LAB

Projekt: EmpowHERment LAB

Program: Erasmus+ KA220-ADU

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA220-ADU-000029700

Period implementacije: 1.2.2022. – 1.2.2024.

Vrijednost projekta: 168.627,00 EUR

Projektni konzorcij:

Pučko otvoreno učilište Čakovec – Hrvatska

ASOCIACION BUILDING BRIDGES – Španjolska

Lava Legato – Nizozemska

SuperCode – Njemačka

Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava – Slovenija

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENJOY SICILY – Italija

O projektu:

Projekt je predstavljen kao alat kojim partneri mogu unaprijediti kvalitetu svog rada, svoje operativne kapacitete mjerenje u međunarodnom okruženju, što će im omogućiti suradnju u stvaranju i razmjeni novih metoda i pristupa, prema prioritetima i potrebama ciljnih skupina. Iako nije prvi put da se radi na uvođenju žena u ICT industriju, projekt želi biti primjer dobre prakse, s utjecajem na Europsku uniju, koji se može prenijeti na druge zemlje i institucije.

Ciljevi projekta:

– Promicati motivaciju i razvoj novih interesa kod žena u riziku od socijalne isključenosti (ekonomske, geografske, izbjegličke poteškoće, prva ciljna skupina) korištenjem novih tehnologija

– Olakšati nove obrazovne alate i metodologije za edukatore i centre za obrazovanje odraslih kako bi mogli ažurirati svoje akademsko programiranje

– Poticati aktivno sudjelovanje ovih ciljnih skupina u izgradnji vještina, znanja i kompetencija

– Promicati a svjesno i ispravno korištenje novih tehnologija za razvoj novih načina učenja i organiziranja znanja.

– Razbijanje smanjenje kulturnih barijera i poboljšanje osjetljivosti žena prema ovom sektoru

– Osigurati centre za obuku odraslih s rodna perspektiva koja im omogućuje da preispitaju svoj pristup osposobljavanju i potraže više mogućnosti za sektor egalitarni

Poveznice:

https://pou-cakovec.hr/

https://www.yeseuropa.org/

https://www.lava-group.com/

https://www.super-code.de/

https://www.lulendava.si/

https://enjoysicily.org/