Novosti

aktualni događaji i obavijesti
Znanje kao i sat drži u džepu; nemoj ga izvlačiti samo zato da pokažeš kako ga imaš.

Lord Chesterfield