Skip to main content

210

malo partnerstvo

4

partnerske organizacije

18

trajanje projekta

60000

vrijednost projekta
Naziv projekta

Developing the Cultural Capital of Roma Students

Akronim projekta

KULko

Referentni broj

2021-2-SI01-KA210-SCH-000050241

Program

Erasmus+

Ključna aktivnost

KA210–SCH – Malo partnerstvo u području odgoja i općeg obrazovanja

Poveznice

n/p

Vrijednost projekta

€60.000,00

Trajanje projekta

1.3.2022. – 1.9.2023.

Nositelj projekta
  • Ljudska univerza Lendava (Slovenija)
Partneri
  • Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska)
  • Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci (Slovenija)
  • Osnovna škola Orehovica (Hrvatska)

O projektu

Projekt “Razvoj kulturnog kapitala romskih učenika” imao je za cilj nadoknaditi nedostatak kulturnog kapitala i čitalačke pismenosti kod romskih učenika osnovnih škola u Sloveniji i Hrvatskoj. Uključivao je četiri partnerske organizacije: dvije ustanove za obrazovanje odraslih i dvije osnovne škole. Ciljevi su bili razviti kulturni kapital i čitalačku pismenost romskih učenika, ojačati ulogu i aktivnosti učitelja na ovom području, smanjiti jaz između romskih i većinskih učenika, razviti inovativne pristupe za rad s romskim učenicima i produbiti razumijevanje romskih pitanja. Provedene aktivnosti bile su: analiza trenutne razine kulturnog kapitala i čitalačke pismenosti kod romskih učenika kroz intervjue s učiteljima, razvoj zajedničkog kurikuluma za podizanje kulturnog kapitala romskih učenika, izrada didaktičkih materijala za provedbu kurikuluma, pilot provedba aktivnosti kurikuluma i izrada školskog časopisa od strane romskih učenika, evaluacija aktivnosti kurikuluma, međunarodni partnerski sastanci i diseminacija projektnih rezultata. Očekivani rezultati bili su: analitičko izvješće o kulturnom kapitalu romskih učenika, zajednički kurikulum za podizanje kulturnog kapitala romskih učenika, didaktički materijali za provedbu kurikuluma, sudjelovanje romskih učenika u aktivnostima kurikuluma i školskom časopisu, kompetentniji učitelji u radu s romskim učenicima. Kurikulum, didaktički materijali i stečeno iskustvo nastavit će se koristiti nakon projekta kako bi se pozitivni učinci projekta proširili na više romskih učenika i podijelile dobre prakse s drugim školama.

Rezultati projekta

Izvješće o istraživanju na temu trenutnog stanja kulturnog kapitala kod romskih učenika u osnovnoj školi i predškoli

Izvješće na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Izvješće na slovenskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Izvješće na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

 

Kurikulum podizanja razine osnovnog kulturnog kapitala romskih učenika uz pomoć razvoja čitalačke pismenosti

Kurikulum na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Kurikulum na slovenskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Kurikulum na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Close Menu
Kontaktirajte nas