Skip to main content

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikaclje iii nove kvalifikacije prodavač / prodavačica prema dualnom modelu obrazovanja

 

Trajanje programa: 4500 nastavnih sati (3 godine)

  • Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2903 sata, konzultativno-instruktivnom nastavom, kroz vođeni proces učenja i poučavanja te učenje temeljeno na radu. Kroz samostalne aktivnosti polaznika stječe se puni obujam kvalifikacije 180 CSVET (4500 sati).
  • Broj sati svakog pojedinog modula/predmeta detaljno je prikazan u dokumentu koji možete skinuti ovdje.

Cijena programa: 3.938,55 €

Maksimalni iznos HZZ vaučera: 3.938,55 € (vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Uvjeti upisa

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:                                                                                                                                                                

  • posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1. HKO-a
  • liječnička svjedodžba medicine rada kojom se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prodavača.

Program obrazovanja odraslih provodi se konzultativno-instruktivnom nastavom u skladu s Pravilnikom o standardima i normativima za izvođenje programa odraslih (Narodne novine, 14/2023).

 

Uvjeti za upis u program nove cjelovite kvalifikacije: 

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječnička svjedodžba medicine rada kojom se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prodavača.

 

Za polaznike koji upišu program nove cjelovite kvalifikacije nakon prethodno stečene cjelovite kvalifikacije na razini 3, 4.1 i 4.2 HKO-a utvrđuju se razlike strukovnih modula između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog i strukovnog dijela nastave.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, kojom se utvrđuju razlike između programa ili dijela programa obrazovanja koji je polaznik već uspješno savladao i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja iz koje je vidljivo koji se predmeti/moduli i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti/moduli i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno stjecanja nove cjelovite kvalifikacije.

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas