Skip to main content

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Besplatan upis putem HZZ vaučera!

Naziv programa: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove bravarskih poslova

Trajanje programa: 350 nastavnih sati

 • vođeni proces učenja i poučavanja: 30
 • učenje temeljeno na radu: 260
 • samostalna aktivnost polaznika: 60

Uvjet za upis: završena osnovna škola, liječničko uvjerenje medicine rada kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje osnovnih bravarskih poslova

Cijena programa: uskoro

Maksimalni iznos HZZ vaučera: uskoro (vaučer u potpunosti pokriva troškove programa)

Kompetencije koje se programom stječu:

 • Poznavati materijale, njihova svojstva i primjenu
 • Razlikovati postupke mjerenja i primjene alata i instrumenata za mjerenje na pravilan način
 • Rezati materijal (npr. tračnom pilom, tarnom pilom, škarama za lim, plazmom za rezanje, plinskim rezanjem)
 • Zavarivati (npr. mig-mag, tig, rel, točkasto, autogeno)
 • Brusiti i polirati zavarene površine
 • Bušiti rupe bušilicom (npr. ručna, stolna, stupna, radijalna, magnetna)
 • Savijati limove savijačicom (npr. ručna, električna, hidraulična)
 • Savijati cijevi i profile (savijačicom na tri valjka i savijačicom na trn)
 • Čistiti površine materijala i nanijeti antikorozivnu zaštitu (npr. bojanje i plastifikacija)
 • Montirati elemente spajanjem rastavljivih spojeva (npr. vijčani spoj)
 • Montirati elemente spajanjem nerastavljivih spojeva (npr. zavarivanje, spoj zakovicama)
 • Primijeniti propisana pravila za rad na siguran način
 • Koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Naziv modula učenja Popis skupova ishoda učenja Nastavne cjeline / teme
1. Priprema
za obavljanje osnovnih bravarskih poslova
Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša Mjere zaštite na radu

Mjere zaštite od požara

Propisi o zaštiti okoliša

Uvod u tehničko crtanje Standardi tehničkog crtanja uz primjenu – vrste crta, kotiranje, mjerila, formati crteža

Tolerancije oblika i položaja

Ravnine projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt

Presjek

Prostorno predočavanje

Tehnički materijali Vrste i svojstva materijala

Struktura metala i slitina

Primjena tehničkih metala

Standardi i oznake materijala, katalogizacija

Ispitivanje svojstava materijala

Korozija

2. Osnovni bravarski poslovi Ručna obrada materijala Alati i naprave za bravarske radove

Plastična obrada metala

Ručna obrada odvajanjem čestica

Primjena rastavljivih/nerastavljivih spojeva

Primjena antikorozivne zaštite

Spajanje rastavljivim vezama Ispitivanje stanja spojivih površina

Tablice navoja

Spajanje elemenata raznim rastavljivim vezama: pomoću matica, vijaka, elemenata za osiguranje, klinova, zatika i elastičnom vezom

Spajanje nerastavljivim vezama Priprema površine

Spajanje elemenata raznim nerastavljivim vezama: ručnim zakivanjem, mekim lemljenjem, tvrdim lemljenjem, elektrolučnim zavarivanjem, plinskim zavarivanjem, lijepljenjem

Nakon uspješno završenog programa obrazovanja stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu.

Close Menu
Kontaktirajte nas