Održiva upotreba pesticida – osnovna i dopunska izobrazba

Održiva upotreba pesticida – osnovna i dopunska izobrazba

Početak izobrazbe o održivoj upotrebi i pravilnoj primjeni pesticida – DOPUNSKA IZOBRAZBA:

Profesionalni korisnici:

3. veljače 16:00 sati u POU Čakovec

5. veljače 16:00 sati.

Cijena: 200.00 kuna (predavanja, ispit, iskaznica).

Uplatu možete izvršiti na žiro račun: HR9523400091116012619, poziv na broj 00 100 – OIB polaznika, opis plaćanja: Dopunska izobrazba za pesticide.

Upisnicu možete preuzeti klikom  ovdje.

 

Početak izobrazbe o održivoj upotrebi i pravilnoj primjeni pesticida – OSNOVNA IZOBRAZBA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE I SAVJETNIKE:

5. 2., 6.2. i 7.2.2020. u 16.00 sati.

Cijena: 380,00 kuna (profesionalni korisnici) (predavanja, ispit, iskaznica).

Cijena: 680,00 kuna (savjetnici) (predavanja, ispit, iskaznica).

Uplatu možete izvršiti na žiro račun: HR9523400091116012619, poziv na broj 00 100 – OIB polaznika, opis plaćanja: Osnovna izobrazba za pesticide.

Upisnicu za osnovnu izobrazbu možete preuzeti klikom ovdje

Informacije i upisi:040/395-236, 396-717 od 8 do 14 sati.