Misija – Razvojem i provedbom inovativnih programa obrazovanja koji su prilagođeni zahtjevima tržišta rada omogućujemo svojim korisnicima ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja i napredovanje na postojećim radnim mjestima te time doprinosimo intelektualnom, socijalnom i općem razvoju sredine u kojoj djelujemo.

Vizija – Pučko otvoreno učilište Čakovec je vodeća andragoška obrazovna ustanova sjeverne Hrvatske koja u suradnji s realnim, javnim, civilnim sektorom te međunarodnom suradnjom doprinosi stvaranju društva znanja.

U skladu s time, osnovni ciljevi usmjereni ostvarenju vizije Učilišta jesu:

 • etablirati se kao centar izvrsnosti na polju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Međimurske županije i šire

 • promicati vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja su deficitarna na tržištu rada – Centar kompetencija za cjeloživotno učenje

 • podizati razine svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja putem organizacija edukativnih aktivnosti, kampanja i sl.

 • kontinuirano se prilagođavati uvjetima i potrebama tržišta rada i osobnim težnjama pojedinaca

 • raditi na podizanju kvalitete programa i povećanju broja korisnika

 • izrađivati i provoditi projekte i programe (su)financiranih sredstvima EU fondova

 • provoditi projekte i programe za podizanje razine kvalitete pruženih usluga

 • usmjeravati djelatnost na nove ciljane skupine

 • podizati razine pismenosti s naglaskom na nacionalne manjine

 • povećati interes nacionalnih manjina za osnovnoškolsko obrazovanje te poticati nastavak obrazovanja

 • stručno usavršavati i obrazovati kadar koji sudjeluje u realizaciji programa

 • pratiti trendove te stvarati što bolje i modernije materijalne i nematerijalne uvjete rada