Skip to main content

Obavještavamo pristupnike da će se Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta održati 23. studenoga u 17:00 u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Kralja Tomislava 52, Čakovec.

Close Menu
Kontaktirajte nas