Higher Education for Roma

Higher Education for Roma

Projekt: HIGHER EDUCATION FOR ROMA

Akronim projekta: HEDROM

Program: Erasmus+ KA210-VET

Period implementacije: 1.11.2021. – 1.5.2023.

Projektni konzorcij:

Dvojezicna srednja sola Lendava / Ketnyelvu Kozepiskola Lendva – Slovenija

Pučko otvoreno učilište Čakovec – Hrvatska

Gospodarska škola Čakovec – Hrvatska

Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava – Slovenija

O projektu:

Na temelju sekundarnog istraživanja i srednjih škola i fokus grupa s nastavnicima pripremit će se polazišta za promjenu programa osposobljavanja kreiranog u okviru GEM projekta, financiranog iz programa Erasmus+, usmjerenog na osposobljavanje edukatora odraslih koji se susreću sa članovima romske zajednice. Cilj projekta je osnažiti nastavnike koji podučavaju u srednjim školama za rad s učenicima romske nacionalnosti pripremljenim programom osposobljavanja, čime će se barem djelomično spriječiti rano napuštanje školovanja i neuspjeh u procesu stručnog ili strukovnog obrazovanja, a posredno će se utjecati i na razinu obrazovanja i konkurentnosti na tržištu rada.

 

Poveznice:

https://www.dssl.si/

https://pou-cakovec.hr/

http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/

https://www.lulendava.si/