Help to Opportunities

Help to Opportunities

Projekt: HELP TO OPPORTUNITIES

Akronim projekta: H20

Program: Erasmus+ KA220-ADU

Broj projekta: 2021-1-SI01-KA220-ADU-000033626

Period implementacije: 1.11.2021. – 1.5.2024.

Vrijednost projekta: 345.468,00 EUR

Projektni konzorcij:

Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava – Slovenija

Pučko otvoreno učilište Čakovec – Hrvatska

Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança do Trabalho, Lda – Portugal

Irish Creative Training and Innovative Development Center – Irska

INERCIA DIGITAL SL – Španjolska

Obrazovno Kulturna Zajednice Roma “Romanipen” – Srbija

Amrita OBK Egyesület – Mađarska

RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA – Slovenija

PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grčka

IZRAVNI REZULTATI H2O PROJEKTA:

– Podizanje razine zdravstvene pismenosti među članovima romsku zajednicu kroz pripremljeni program i educirane romske laike edukatore.

– Preuzimanje odgovornosti za svoje vlastitog zdravlja i zdravlja članova obitelji.

– Promicanje razvoja zdravog načina života među članovima romske zajednice svih generacija.

– Uključivanje pripadnika romske zajednice u sve projektne aktivnosti i posljedično smanjenje njihove marginalizacije i diskriminacije u različitim područjima života.

– Povezivanje različitih grupa Roma koje žive u EU i uče o kulturološkim razlikama među njima.

NEIZRAVNI REZULTATI H2O PROJEKT:

– Utjecaj na razvoj društvenih, kulturnih i građanskih kompetencija među pripadnicima romske zajednice.

– Razvijanje povjerenja u zdravstveni sustav, službe i osoblje među pripadnicima romske zajednice.

– Razmjena iskustava na razini partnerstva i između sudionika multiplikativnih događaja i LTT aktivnosti.

– Umrežavanje organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, raznim oblicima osnaživanja Roma i zdravstvom.

Poveznice:

http://www.lulendava.si/

https://pou-cakovec.hr/

http://www.previform.pt/

http://www.ictidc-ie.eu/

http://www.inerciadigital.com/

http://www.romanipen.org.rs/

http://www.amritaobk.hu/

http://www.rcms.si/

https://www.uth.gr/