MARIO ZAMUDA

Ravnatelj

 

DARJA SPAHIJA

Administrativna tajnica

 

MATIJA MOHARIĆ

Stručni suradnik za EU fondove

 

ANDREA ŠTEFIĆ

Voditeljica škole stranih jezika

 

MARTA MIKAC

Suradnica u pripremi i provedbi ESF i Erasmus+ projekata

 

IVICA JEĐUD

Suradnik u pripremi i provedbi ESF i Erasmus+ projekata

 

Pučko otvoreno učilište okupilo je zavidnu skupinu eksperata, stručnjaka, znalaca,stvaraoca i poduzetnika. Svi su oni svakodnevno na usluzi.