Skip to main content

Danas smo predstavili projekt EUCountry te aktivnosti koje smo izveli u sklopu njega, s posebnim naglaskom na poučne izlete, predstavnicima 8 različitih organizacija iz sedam europskih zemalja koji su se okupili u Čakovcu kako bi sudjelovali na partnerskom sastanku u okviru projekta H2O koji je usmjeren na podizanje zdravstvene pismenosti pripadnika romske nacionalne manjine.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Close Menu
Kontaktirajte nas