Zdravstvo i socijalna skrb

Njegovatelj-ica starijih i nemoćnih osoba, Dadilja


 

NJEGOVATELJ-ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima njegovatelja(ice starijih i nemoćnih osoba.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova njegovatelja
 • Trajanje: 500 sati
 • Polaznici  će:
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
  • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
  • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
  • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

DADILJA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima dadilje.
 • Uvjet upisa: Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
 • Trajanje: 400 sati
 • Polaznici  će naučiti:
  • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
  • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Zdravstvo i socijalna skrb

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja