Turizam i ugostiteljstvo

Pomoćni konobar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica, Barmen, Priprematelj /ica pizza, Slastičar/ka


POMOĆNI KONOBAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u ugostiteljstvu i posluživanju jela i pića.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pomoćnog konobara
 • Trajanje: 310 sati
 • Polaznici će:
  • Steći znanja, vještine i navike za izvođenje poslova i radnih zadaća u konobarskim poslovima
  • Upoznati polaznike s robom koja se koristi u konobarskim poslovima
  • Naučiti polaznike osnovnim znanjima o robi i drugim znanjima za svladavanje programa praktične nastave
  • Naučiti polaznike da ovladaju vještinama manje složenih radnih operacija, te osposobiti ih za rad uz nadzor kvalificiranog radnika konobara
  • Razviti osjećaj za primjenu zdravstvenih i higijenskih uvjeta
  • Naučiti primjenjivati namirnice
  • Upoznati polaznike vrstama voća i povrća koji se koriste kod kuhanja i posluživanja
  • Naučiti polaznike osnovnim rukovanjima u okviru svoga zanimanja i drugim znanjima za svladavanje programa praktične nastave
  • Naučiti polaznike rukovanju, čišćenju i održavanju pribora za jelo i posuda za kuhanje
  • Moći sastaviti jelovnike prema potrebama gostiju

OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova kuhara
 • Trajanje: 450 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
  • Razlikovati i provesti tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
  • Primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene prostora, uređaja i pribora
  • Koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
  • Sudjelovati u pripremi i gotovljenju složenijih jela
  • Prepoznati i izraditi jednostavna međimurska tradicionalna jela
  • Komunicirati na primjeren način u ugostiteljskoj kuhinji primjenjujući pravila bontona i odgovornog ponašanja
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

BARMEN
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova barnena
 • Trajanje: 140 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Upoznati atraktivnost i važnost zanimanja barmen/ica u turizmu i ugostiteljskoj djelatnosti
  • Upoznati propise o radu na siguran način
  • Upoznati moguće izvore i zagađenja i širenje zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • Znati racionalno upotrebljavati materijale i energiju
  • Znati čitati i primijeniti tehničke postavke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koja se koristi na radnom mjestu
  • Razviti i primjenjivati osobine barmena/ice
  • Spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
  • Upoznati opremu koja se koristi u barskom poslovanju (uređaje, aparate, posuđe, rublje, cjelokupan barski inventar)
  • Znati dužnosti barmena/ice na radnom mjestu
  • Znati kompetencije rukovodnog osoblja – poštivati autoritet
  • Znati prepoznati psihologiju gosta, njegove potrebe i želje
  • Znati primijeniti pravilan pristup u prijemu i ispraćaju gostiju
  • Upoznati i znati primijeniti ponudu jela, pića i napitaka i radnu dokumentaciju (barska karta, cjenik)
  • Znati obaviti sve pripremne radove u baru
  • Upoznati običaje pojedinih naroda kod izbora i konzumiranja pića i jednostavnih jela
  • Znati primijeniti tehnike u pripremi i posluživanju barskih mješavina i općenito pića u baru
  • Znati primijeniti različite načine naplaćivanja
  • Znati obaviti pospremne radove u baru i barskom točioniku
  • Znati obaviti poslove vezane uz obračun dnevnog prometa – utrška.

PRIPREMATELJ /ICA PIZZA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima priprematelja pizza
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Racionalno upotrebljavati materijale i energiju
  • Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta i pizze
  • Izraditi pizze prema normativima uz korištenje recepata
  • Ispeći pizzu
  • Izložiti i poslužiti pizzu
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora
  • Primjenjivati zaštitne mjere
  • Odabrati prikladna zaštitna sredstva

SOBARICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima s poslovima sobarice
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sobarice
 • Trajanje: 175 sati
 • Polaznici će:
  • Upoznati odjel smještaja: hotelske sobe, osnovnu opremu i označavanje soba te prostorije na katu kako bi mogle kvalitetnog obavljati postavljene zadatke.
  • Shvatiti važnost komunikacije u radu kao i važnost, usklađenost i
  • povezanost poslova u hotelskom domaćinstvu sa ostalim odjelima u hotelu kako bi gost u potpunosti boi zadovoljan sa pruženim uslugama u hotelu.
  • Savladati način čišćenja, redoslijed pospremanja te naučiti kako
  • koristiti sredstva za čišćenje i poliranje te dezinfekciju hotelske sobe.
  • Upoznati zanimanje u struci domaćinstva, radno mjesto sobarice. Znati predstaviti sebe i drugu osobu, opisati predmete i inventar u sobi i drugih dijelova hotela.
  • Upoznati se sa potrebnim poslovima i vremenom te kazivanje na engleskom jeziku.
  • Upoznati načine osobne higijene, higijene prostorija i opreme te pripreme, odlaganja higijenskog održavanja i dezinfekcije pribora za osobnu i radnu higijenu
  • Upoznati definiciju bontona, razvoj bontona kroz povijest, interakciju bontona i hotelijerstva.
  • Usvojiti poslovno komuniciranje hotelijersko turističkih djelatnika, uspostavljanje kontakata s gostom.

SLASTIČAR/KA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova slastičara/ke
 • Trajanje: 175 sati
 • Polaznici će:
  • Steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti da nakon završenog programa osposobljavanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad obavljaju poslove i radne zadaće u slastičarstvu.
  • Upoznati opremu slastičarnice, naučiti pripreme slastica u ugostiteljskim objektima, upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani, spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene.
  • Naučit će planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika. Upozna ćei moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša, a upoznat će i propise o radu na siguran način.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Turizam i ugostiteljstvo

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja

  One Course Review

  1. Jasmina Pečet
   30.08.2020. at 19:12 Odgovori

   PoštovanI,
   zainteresirana sam za tečaj Slastičar/ka, pa bih Vas molila informaciju kako bi se i kada tečaj održavao (koliko puta tjedno i po koliko sati, koje dane u tjednu i u koje doba dana okvirno)? Kada bi tečaj počeo?
   I koliko je cijena tečaja?
   Hvala!
   Lijep pozdrav,
   Jasmina Pečet

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.