Turizam i ugostiteljstvo

Konobar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar, Barmen, Priprematelj pizza, Slastičar,  Priprematelj pizza i roštilja, Turistički animator


Jednostavni poslovi u zanimanju KONOBAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u ugostiteljstvu i posluživanju jela i pića.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje jednostavnih poslova konobara
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će:
  • Primijeniti pravila higijene, zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
  • Poštivati propise HACCAP-a
  • Voditi dnevnu dokumentaciju u ugostiteljskom objektu
  • Koristiti ugostiteljsku robu i opremu
  • Odabrati pribor za posluživanje na stol
  • Posluživati tople i hladne napitke
  • Primijeniti odgovarajuće postupke u posluživanju, pića, napitaka i jednostavnijih obroka
  • Rukovati poslužnim priborom
  • Pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
  • Primjenjivati pravila poslovnog bontona u komunikaciji sa gostima

OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova kuhara
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
  • Razlikovati i provesti tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
  • Primijeniti pravila održavanja osobne higijene, higijene prostora, uređaja i pribora
  • Koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
  • Sudjelovati u pripremi i gotovljenju složenijih jela
  • Prepoznati i izraditi jednostavna međimurska tradicionalna jela
  • Komunicirati na primjeren način u ugostiteljskoj kuhinji primjenjujući pravila bontona i odgovornog ponašanja
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

BARMEN
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi jela
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova barnena
 • Trajanje: 140 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Upoznati atraktivnost i važnost zanimanja barmen/ica u turizmu i ugostiteljskoj djelatnosti
  • Upoznati propise o radu na siguran način
  • Upoznati moguće izvore i zagađenja i širenje zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
  • Znati racionalno upotrebljavati materijale i energiju
  • Znati čitati i primijeniti tehničke postavke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koja se koristi na radnom mjestu
  • Razviti i primjenjivati osobine barmena/ice
  • Spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
  • Upoznati opremu koja se koristi u barskom poslovanju (uređaje, aparate, posuđe, rublje, cjelokupan barski inventar)
  • Znati dužnosti barmena/ice na radnom mjestu
  • Znati kompetencije rukovodnog osoblja – poštivati autoritet
  • Znati prepoznati psihologiju gosta, njegove potrebe i želje
  • Znati primijeniti pravilan pristup u prijemu i ispraćaju gostiju
  • Upoznati i znati primijeniti ponudu jela, pića i napitaka i radnu dokumentaciju (barska karta, cjenik)
  • Znati obaviti sve pripremne radove u baru
  • Upoznati običaje pojedinih naroda kod izbora i konzumiranja pića i jednostavnih jela
  • Znati primijeniti tehnike u pripremi i posluživanju barskih mješavina i općenito pića u baru
  • Znati primijeniti različite načine naplaćivanja
  • Znati obaviti pospremne radove u baru i barskom točioniku
  • Znati obaviti poslove vezane uz obračun dnevnog prometa – utrška.

PRIPREMATELJ PIZZA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima priprematelja pizza
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Racionalno upotrebljavati materijale i energiju
  • Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta i pizze
  • Izraditi pizze prema normativima uz korištenje recepata
  • Ispeći pizzu
  • Izložiti i poslužiti pizzu
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora
  • Primjenjivati zaštitne mjere
  • Odabrati prikladna zaštitna sredstva

SOBARICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima s poslovima sobarice
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sobarice
 • Trajanje: 175 sati
 • Polaznici će:
  • Upoznati odjel smještaja: hotelske sobe, osnovnu opremu i označavanje soba te prostorije na katu kako bi mogle kvalitetnog obavljati postavljene zadatke.
  • Shvatiti važnost komunikacije u radu kao i važnost, usklađenost i
  • povezanost poslova u hotelskom domaćinstvu sa ostalim odjelima u hotelu kako bi gost u potpunosti boi zadovoljan sa pruženim uslugama u hotelu.
  • Savladati način čišćenja, redoslijed pospremanja te naučiti kako
  • koristiti sredstva za čišćenje i poliranje te dezinfekciju hotelske sobe.
  • Upoznati zanimanje u struci domaćinstva, radno mjesto sobarice. Znati predstaviti sebe i drugu osobu, opisati predmete i inventar u sobi i drugih dijelova hotela.
  • Upoznati se sa potrebnim poslovima i vremenom te kazivanje na engleskom jeziku.
  • Upoznati načine osobne higijene, higijene prostorija i opreme te pripreme, odlaganja higijenskog održavanja i dezinfekcije pribora za osobnu i radnu higijenu
  • Upoznati definiciju bontona, razvoj bontona kroz povijest, interakciju bontona i hotelijerstva.
  • Usvojiti poslovno komuniciranje hotelijersko turističkih djelatnika, uspostavljanje kontakata s gostom.

Jednostavni poslovi u zanimanju SLASTIČAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi slastica
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova slastičara/ke
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će:
  • Pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastica
  • Održavati radni pribor, aparate i uređaje na pravilan način
  • Pripremiti jednostavnije slastice
  • Pomagati pri pripremi i gotovljenju složenijih slastica
  • Čuvati namirnice na odgovarajući način
  • Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Priprematelj pizza
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi pizza
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza
 • Trajanje: 150 sati
  • Čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi priprematelj pizze
  • Razlikovati namirnice po kvaliteti, sastavu i podrijetlu
  • Odabrati i odrediti sastojke i primijeniti recepte u izradi pizze
  • Prilagoditi vrijeme pečenja pizze vrsti peći
  • Prema pravilima struke ponuditi i poslužiti pripremljenu pizzu
  • Odabrati i koristiti zaštitnu odjeću i higijenske mjere
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva

Priprematelj pizza i roštilja
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi pizza i roštilja
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza i roštilja
 • Trajanje: 140 sati
  • Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i pripremu roštilja
  • Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
  • Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta za pizzu
  • Izraditi pizzu prema normativima uz korištenje recepata
  • Pripremiti roštilj za korištenje
  • Pripremiti jela od mesa, ribu, lignje i povrće na roštilju i dodatke za iste
  • Poslužiti pizze i jela s roštilja prema pravilima struke
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora

Turistički animator
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima u pripremi pizza i roštilja
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova priprematelja pizza i roštilja
 • Trajanje: 140 sati
  • Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i pripremu roštilja
  • Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
  • Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta za pizzu
  • Izraditi pizzu prema normativima uz korištenje recepata
  • Pripremiti roštilj za korištenje
  • Pripremiti jela od mesa, ribu, lignje i povrće na roštilju i dodatke za iste
  • Poslužiti pizze i jela s roštilja prema pravilima struke
  • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Turizam i ugostiteljstvo

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja

  No Course Review(s)

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.