Turističko hotelijerski/a komercijalist/ica
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJI SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad na području:

 • pripreme i posluživanja hrane i pića
 • rada u industriji za preradu namirnica ili pripremu proizvoda
 • rada na poslovima banket menadžera
 • organiziranja rada u kuhinji i restoranu, brizi o tehnološkom procesu, tehničko-tehnološkoj opremljenosti i inventaru
 • planiranju zaliha, nabavi i preuzimanju reprodukcijskog materijala, te kontroli skladištenja i konzerviranja živežnih namirnica
 • sastavljanja dnevnog jelovnika, dogovaranju i organiziranju domjenaka, banketa, svečanih ručkova i večera unutar i izvan objekata
 • osmišljavanja prezentacija i propagandi restorana, ekonomičnosti rada, estetskom izgledu jela i uređenju prostora
 • kontrole rad i financijskog poslovanja kuhinje i restorana, obrtniče radnje i drugih ugostiteljskih objekata
 • pronalaženja rješenja u specifičnim zahtjevima gosta.

Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist/ica – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje turističko-hotelijersko komercijalnih poslova  uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje ugostiteljskih poduzeća i ostalih turističkih poslova.


UVJETI ZA UPIS
 • U program izobrazbe za zanimanje turističko hotelijerskog/e komercijalisat/ica mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.
 • Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.
 • Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti
 • U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje turističko hotelijerski komercijalist/ica prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.
 • Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE
 • Nastavni plan i program  za zanimanje turističko hotelijerski komercijalist/turističko hotelijerska komercijalist/ica  traje 4 godine
 • Oblik izvođenja nastave: dopisno-konzultativna nastava.
 • Skupne konzultacije održavale bi se prema rasporedu u ustanovi. O točnim terminima polaznici će biti na vrijeme obaviješteni. Tijekom konzultacija pratit će se uspješnost  svladavanja gradiva prema nastavnim pismima.
 • Individualne konzultacije izvoditi će se dopisnim putem. Svaki polaznik će na skupnim konzultacijama dobiti nastavno pismo i upute kako to nastavno pismo svladati. Polaznik će morati riješiti i zadatke za provjeru znanja, koji se nalazi na kraju nastavnog pisma, što će poslužiti kao dokaz da je polaznik  shvatio tematiku određenog nastavnog pisma. Probleme oko svladavanja moći će riješiti na individualnih konzultacija.
 • Smatramo da je veliki broj polaznika informatički pismen i da posjeduje računalo te ćemo preporučiti izvođenje individualnih konzultacija putem maila. Za one koji nemaju računalo omogućit ćemo komunikaciju s profesorima preko telefona ili dolaska u školu prema dogovoru.
 • Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavljat će se tijekom nastave kroz rješavanje zadataka za provjeru koji se nalaze u svakom nastavnom pismu i prilikom polaganja ispita. Ispiti će se polagati prema rasporedu prijava i polaganja ispita koji je sastavni dio godišnjeg plana obrazovanja odraslih.
 • Praktična nastava će se izvoditi u obrtničkim radionicama i poduzećima. Obzirom da se teorijska nastava organizira od ponedjeljka do petka u večernjim satima, polaznici praktičnu nastavu mogu pohađati radnim danom prije podne ili subotom sukladno radnom vremenu obrtničke radionice ili poduzeća. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz obrtničkih radionica ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i školom.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Turističko hotelijerski/a komercijalist/ica

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja