Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osposobljavanja – Lakirer, metala, Bravar, plinski rezač, zavarivač MIG-MAG postupkom, zavarivač plinskim postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG postupkom, ljevač, dimnjačar, Operater/ka CNC tokarilicom i CNC glodalicom, limar, monter aluminijskih konstrukcija

Usavršavanja Monter solarnih toplovodnih sustava, Monter fotonaponskih sustava, Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava


LAKIRER METALA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima ljevača.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova ljevača
 • Trajanje: 210 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Rukovati alatima, priborom, uređajima i strojevima u ličenju i lakiranju metala na stručan i
   siguran način
  • Pripremiti metalnu podlogu za nanošenje boje i laka
  • Pripremiti toplotnu komoru i metalne dijelove za automatizirani proces nanošenja laka
  • Provesti površinsku zaštitu od korozije metalnih dijelova i montažne metalne konstrukcije
   nanošenjem boja i lakova kistom, četkom, valjkom i visokotlačnom zračnom prskalicom
  • Prepoznati opasnosti pri korištenju kemijskih lakozapaljivih, hlapljivih i otrovnih sredstava
  • Provoditi preglede alata, pribora, uređaja i strojeva, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode
   do dolaska stručne osobe

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU LJEVAČ/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima ljevača.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova ljevača
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Razlikovati vrste i objasniti svojstva metala za lijevanje
  • Koristiti i održavati potrebni pribor, alate i uređaje za lijevanje
  • Pripremiti metale i izraditi kalupe za proces lijevanja na ispravan način
  • Sudjelovati u procesu izrade jednostavnih dijelova lijevanjem
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU DIMNJAČAR/KA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima dimnjačara/ke.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova dimnjačara
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Izvršiti postupke čišćenja pojedinih vrsta dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
  • Održavati i čistiti uređaje za loženje
  • Koristiti potrebni alat, pribor, instrumente i uređaje
  • Voditi pravilno evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU BRAVAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima bravar/ice.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova bravara
 • Trajanje: 215 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Čitati ispravno radionički i sklopni crtež i montažne upute bravarske konstrukcije
  • Izraditi jednostavne crteže dijelova bravarske konstrukcije, te izabrati materijal
  • Rukovati ručnim alatima i jednostavnim strojevima u bravarstvu na stručan i siguran način
  • Izrađivati dijelove bravarske konstrukcije alatima ručno i jednostavnim strojevima
  • Provoditi montažu konstrukcije, demontirati i održavati konstrukciju
  • Provesti površinsku zaštitu bravarske konstrukcije
  • Prepoznati opasnosti pri rukovanju alatima, strojevima i uređajima u bravarstvu
  • Provoditi preglede alata i strojeva u bravarstvu, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Otkriti, prijaviti i otkloniti manje kvarove na alatima, strojevima i uređajima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

OPERATER/KA CNC TOKARILICOM I CNC GLODALICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima cnc tokarilicom i cnc glodalicom.
 • Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova operatera/ke cnc tokarilicom i cnc glodalicom, poznavanje osnova iz računalstva
 • Trajanje: 250 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaje, opremu i alate te objasniti njihove funkcije
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicom i
  • CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima
  • Čitati tehnički crtež i izraditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka
  • Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima
  • Izraditi izradak prema napisanom programu na CNC strojevima
  • Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške
  • Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka
  • Rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način
  • Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

LAKIRER/ICA METALA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima cnc tokarilicom i cnc glodalicom.
 • Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova lakirera/ice metala
 • Trajanje: 210 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Rukovati alatima, priborom, uređajima i strojevima u ličenju i lakiranju metala na stručan i siguran način
  • Pripremiti metalnu podlogu za nanošenje boje i laka
  • Pripremiti toplotnu komoru i metalne dijelove za automatizirani proces nanošenja laka
  • Provesti površinsku zaštitu od korozije metalnih dijelova i montažne metalne konstrukcije nanošenjem boja i lakova kistom, četkom, valjkom i visokotlačnom zračnom prskalicom
  • Prepoznati opasnosti pri korištenju kemijskih lakozapaljivih, hlapljivih i otrovnih sredstava
  • Provoditi preglede alata, pribora, uređaja i strojeva, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

ZAVARIVAČ PLINSKIM POSTUPKOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zavarivača plinskim postupkom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zavarivača plinskim postupkom
 • Trajanje: 172 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje plinskim postupkom
  • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za
  • zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima
  • Pokazati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije
  • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
  • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada i pravilno ih transportirati i odlagati (skladištiti)
  • Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama
  • Rukovati uređajem, opremom i alatima na stručan i siguran način
  • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Otkriti i prijaviti kvarove, servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, te zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • Polaznici na kraju osposobljavanja dobivaju atest.

ZAVARIVAČ/ICA TIG POSTUPKOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zavarivača TIG postupkom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zavarivača plinskim postupkom
 • Trajanje: 315 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje TIG postupkom
  • Izraditi žljebove na metalnim materijalima, te ih postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim crtežima
  • Pokazati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije
  • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
  • Pripremiti uređaje, opremu i alate za početak rada, pravilno ih transportirati i odlagati (skladištiti)
  • Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima, regulacijama i instalacijama
  • Rukovati uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način
  • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima; zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • Polaznici na kraju osposobljavanja dobivaju atest.

ZAVARIVAČ MIG-MAG POSTUPKOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zavarivača MIG-MAG postupkom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zavarivača MIG-MAG postupkom
 • Trajanje: 215 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom
  • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima
  • Pokazati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije
  • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
  • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada i pravilno ih transportirati i odlagati (skladištiti)
  • Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama
  • Rukovati uređajem, opremom i alatima na stručan i siguran način
  • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Otkriti i prijaviti kvarove, servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, te zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • Polaznici na kraju osposobljavanja dobivaju atest.

ZAVARIVAČ REL POSTUPKOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zavarivača REL postupkom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zavarivača REL postupkom
 • Trajanje: 172 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje REL postupkom
  • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima
  • Pokazati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije
  • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
  • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada i pravilno ih transportirati i odlagati (skladištiti)
  • Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama
  • Rukovati uređajem, opremom i alatima na stručan i siguran način
  • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Otkriti i prijaviti kvarove, servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, te zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • Polaznici na kraju osposobljavanja dobivaju atest.

PLINSKI REZAČ
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima plinskog rezača.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova plinskog rezača
 • Trajanje: 137 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Poznavanje osnovnih teoretskih i savladavanje praktičnih vještina potrebnih za uspješno i kvalitetno  izvođenje PLINSKOG  REZANJA .
  • Prilikom osposobljavanja poseban se naglasak daje upoznavanju sudionika – budućih rezača  –sa opasnostima koje se u toku osposobljavanja i stvarnog procesa rada pojavljuju prilikom rezanja.

MONTER ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera aluminijskih konstrukcija.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova montera aluminijskih konstrukcija
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremiti mjesto rada na kojem se treba obaviti montaža pripremljenih konstrukcija (pripremiti potreban alat, osigurati potrebna sredstva koja će se upotrijebiti u radu)
  • Sve operacije u svezi sa sigurnim korištenjem sredstava rada, opreme i zaštitne odjeće
  • Obaviti pomoćne radnje koje su potrebne pri ugradnji određenih elemenata konstrukcija na građevinskim objektima
  • Mjeriti limove i aluminijske profile na zadane dužine i kutove i obilježiti ih za rezanje
  • Rezati određene aluminijske limove i profile na zadane dužine i pri tom znati praktično upotrijebiti odgovarajući alat za tu namjenu
  • Spajati profile i limove te ih brtviti uz nadzor
  • Montirati aluminijske profile i limove na građevinskim objektima uz nadzor
  • Učvršćivati  profile i limove na građevinskim objektima
  • Steći potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova sastavljanja i montaže aluminijskih konstrukcija.

Jednostavni poslovi u zanimanju LIMAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima limara/ice.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju obavljanje poslova limara
 • Trajanje: 200 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
  • Upoznati i uputiti polaznike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
  • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
  • Osposobiti polaznike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
  • Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
  • Izraditi jednostavne tehničke crteže.
  • Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada i primijeniti u praksi.
  • Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
  • Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.
  • Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada uz primjenu u izradi određenih zadataka
  • Upoznati postupke spajanja i odabrati određeni alat
  • Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja  i metalurgiji lijevanja.
  • Upoznati postupke lijevanja.
  • Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
  • Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
  • Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
  • Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
  • Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
  • Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
  • Usvojiti osnove tehnološkog postupka izrade različitih oluka, žljebova i nosača elemenata

MONTER SOLARNIH TOPLOVODNIH SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera solarnih toplovodnih sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Monter solarnih toplovodnih sustava
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
  • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
  • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
  • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

MONTER FOTONAPONSKIH SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Montera fotonaponskih sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Montera fotonaponskih sustava
 • Trajanje: 150 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
  • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
  • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
  • Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove  pri zastoju rada elektrane,
  • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini

FRIGOMEHANIČAR/KA INSTALATER/KA I SERVISER/KA RASHLADNIH UREĐAJA I SUSTAVA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava
 • Uvjet upisa: srednja školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Frigomehaničar/ka instalater/ka i serviser/ka rashladnih uređaja i sustava
 • Trajanje: 170 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Primjena pojedinih osnovnih vrsta rashladnih i klimatizacijskih uređaja s obzirom na specifičnosti potreba za hlađenjem i klimatizacijom.
  • Ugradnja komponenti u rashladni sustav, njihovo električno i mehaničko povezivanje u funkcionalnu cjelinu. Postupci izrade spojnih vodova (rezanje, brušenje, savijanje, meko lemljenje)
  • Primjena mjera i postupaka puštanja u rad rashladnih i klimatizacijskih sustava te namještanje regulacije.
  • Biti sposoban  dijagnosticirati i otkloniti kvar, bilo reparaturom, bilo izmjenom pojedinih komponenti sustava.
  • Biti sposoban primijeniti pojedine metode i postupke preventivnog održavanja.
  • Manipulacija radnim tvarima pri punjenju rashladnih sustava, nadopunjavanju, zamjeni i zbrinjavanju. Provođenje postupaka na siguran i pouzdan način.
  • Provođenje mjera i postupaka za siguran rad prilikom eksploatacije i servisa, te sprečavanja opasnosti po okolinu.
  • Primjena odgovarajućih postupaka u cilju uštede energije.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja