Promet i logistika

Rukovatelj/ica viličarem, rukovatelj/ica motornom kosilicom, rukovatelj/ica traktorskom kosilicom


RUKOVATELJ/ICA VILIČAROM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovanja viličarom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja viličarom.
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Upoznati tehniku upravljanja i rukovanje viličarom na poligonu i u skladištu
  • Razviju svijest i odnos prema osposobljavanju kao zakonskoj obvezi u cilju zaštite života, zdravlja i okoline.
  • Upoznaju propise i norme.
  • Svladati osnovne opasnosti koje se mogu pojaviti pri radu viličarom na gradilištu i mjere za njihovo otklanjanje.
  • Upoznaju metode i tehnike za sprečavanje nastanka faktora koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika ili radnu okolinu.
  • Upoznati konstrukciju viličara, glavne dijelove motora, hidrauliku i elektriku, te njihovo djelovanje
  • Upoznati radne operacije i način rada s viličarom
  • Praktično svladati elemente pripreme puštanja u rad, te elemente održavanja i servisiranja vozila
  • Svladati radne operacije i faze na obavljanju utovara, prijevoza i istovara materijala s viličarom
  • Upoznati moguće opasnosti pri radu s viličarom, propise i mjere zaštite i sigurnosti pri radu.

RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM KOSILICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovanja motornom kosilicom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina,  vozačka dozvola, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.
 • Trajanje: 120 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Polaznici će se tijekom svladavanja programa teoretski i praktično upoznati s poslovima i radnim zadacima rukovatelja/ice motornom kosilicom.
  • Polaznici će ovladati osnovama mehanike, znati će pravilno upotrebljavati i održavati sredstva za rad.
  • Polaznici će ovladati vještinama potrebnim za pravilno rukovanje različitim vrstama motornih kosilica: motorne i priključne kosilice, gurane motorne kosilice, samohodne kosilice, kosilice na električni pogon, park kosilice.
  • Naučit će koristiti propisanu zaštitnu opremu.

RUKOVATELJ/ICA TRAKTORSKOM KOSILICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovanja traktorskom kosilicom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, vozačka dozvola, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja traktorskom kosilicom.
 • Trajanje: 60 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Polaznici će se tijekom svladavanja programa teoretski i praktično upoznati s poslovima i radnim zadacima rukovatelja/ice traktorskom kosilicom.
  • Polaznici će ovladati osnovama mehanike, znati će pravilno upotrebljavati i održavati sredstva za rad.
  • Polaznici će ovladati vještinama potrebnim za pravilno rukovanje različitim vrstama traktorskih kosilica: kosilice s vertikalnim nožem, kosilice s bubnjevima, kosilice s diskovima i kosilice s rotoudaračima – malčeri.
  • Naučit će koristiti propisanu zaštitnu opremu.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Promet i logistika

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja