Prodavač – III. stupanj
ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJA SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

CILJ PROGRAMA

 • Postići osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini.
 • Polaznik će završetkom programa:
  • steći osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci
  • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i biti sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima
  • spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline
  • usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja i estetskog uređenja poslovnog prostora
  • usvojiti znanja o psihologiji prodaje
  • usvojiti znanja iz područja poznavanja različitih roba
  • shvatiti ulogu prodavača pri savjetovanju kupaca
  • razviti sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu
  • razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao, racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu
  • moći ocijeniti važnost osobne i radne higijene te razviti ekološku svijest.
 • Cilj nam je kod polaznika razviti osobine bitne za zanimanje prodavač – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prodavačkih poslova.

UVJETI ZA UPIS

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje prodavač, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prodavač polaznik mora imati 18 godina, završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Prodavač – III. stupanj

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja