Poljoprivreda, prehrana i veterina

Farmer – mljekar, kozar, kozar s proizvodnjom i preradom kozjeg mlijeka, mesar, pekar, pčelar, povrtlar, proizvođač voćnih rakija·, ratar/ica, uzgajivač/ica krumpira, uzgajivač svinja, vinogradar/ka i podrumar/ka, voćar, uzgajatelj voća, povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru, mljekar-sirar, peradar i proizvođač jaja, rukovatelj/ica kombajnom, rukovatelj/ica traktorom s priključcima, vrtlar/ica, cvjećar/ka-aranžerk/ka, pivar/ka


FARMER/ICA-MLJEKAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima vođenja farme, te proizvodnje i prerade mlijeka.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova farmera-mljekara
 • Trajanje: 170 sati

PČELAR/ICA
 • Cilj: Cilj obrazovanja je osposobljavanje za poslove pčelara/pčelarice. Polaznici stječu potrebna znanja o životnim potrebama pčela, korisnostima i odnosu prema okolišu i savladavaju vještine pristupanja košnici, radu s pčelama
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pčelara
 • Trajanje programa: 150 sati
 • Po završetku programa polaznik će biti osposobljen za:
  • Razlikovati i opisati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
  • Razlikovati  tipove košnica i vrste pčelarske opreme
  • Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
  • Proizvoditi pčelinje proizvode korištenjem pravilnih postupaka te ih ispravno čuvati i skladištiti.
  • Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati
  • Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju
  • Provoditi mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći.

MLJEKAR/ICA-SIRAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s osnim poslovima mljekara-sirara.
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova farmera-mljekara
 • Trajanje: 150 sati
 • Nakon završetka polaznik će naučiti:
  • Primijeniti pravilne postupke u proizvodnji i obradi mlijeka i mliječnih prerađevina.
  • Rukovati i održavati strojeve, uređaje i pribor koji se koriste u poslovima   mljekara-sirara.
  • Proizvoditi mlijeko, sir i mliječne prerađevine.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći.
  • Registrirati objekt za proizvodnju mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.
  • Pripremiti mlijeko, mliječne proizvode i sir za prodaju.

RUKOVATELJ/ICA KOMBAJNOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s osnim poslovima Rukovatelj/ice kombajnom
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja kombajnom, vozačka dozvola
 • Trajanje: 120 sati
 • Nakon završetka polaznik će naučiti:
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći.

PERADAR/KA I PROIZVOĐAČ/ICA SJAJA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova uzgoja peradi i proizvodnje jaja
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova peradara i proizvođača jaja
 • Trajanje: 140 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Primijeniti pravilne postupke uzgoja peradi.
  • Uzgajati i proizvoditi različite vrste peradi
  • Primijeniti pravilne postupke u proizvodnji konzumnih jaja.
  • Planirati i provoditi zoohigijenske mjere te prepoznati i suzbijati bolesti peradi
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštitna sredstva i postupke pružanja prve pomoći

RUKOVATELJ/ICA TRAKTOROM S PRIKLJUČCIMA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova rukovanja traktorom sa svim priključcima za obavljanje poslova u poljoprivredi
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja traktorom s priključcima
 • Trajanje: 130 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Pokazati dijelove traktora i priključaka i objasniti njihove funkcije
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s traktorom,  traktorskom prikolicom i priključcima.
  • Pripremiti traktor i priključiti traktorsku prikolicu i priključke za početak rada, pravilno garažirati, skladištiti i konzervirati priključke koji se koriste sezonski
  • Rukovati traktorom, traktorskom prikolicom i priključcima na stručan i
  • Provoditi postupke pregleda i pravilnog održavanja, otkriti i prijaviti manje kvarove na mehanizmima i dijelovima traktora, traktorskoj prikolici i priključcima te voditi tehničku, evidencijsku i servisnu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučajunezgode do dolaska stručne osobe.

PROIZVOĐAČ/ICA BUĆA I BUĆINA ULJA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova proizvodnje buća i bućina ulja
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova proizvođača buća i bućina ulja
 • Trajanje: 120 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, doradi i skladištenju bućinih sjemenki te proizvodnji bućinog ulja
  • Koristiti strojeve i sredstva za poslove uzgoja na siguran način
  • Prepoznati i suzbijati bolesti usjeva
  • Prepoznati svojstva i kvalitetu bućinog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa
  • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

PROIZVOĐAČ/ICA TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova proizvođača/ice tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Trajanje: 143 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Razlikovati, pripremiti i obraditi različite dijelove svinjskih polovica za potrebe mesnih proizvoda
  • Koristiti alat, opremu i strojeve na pravilan i siguran način
  • Razlikovati i odabrati odgovarajuće postupke u izradi tradicionalnih mesnih proizvoda
  • Proizvoditi, pakirati i organizirati proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda
  • Primijeniti higijenske mjere u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda

VODITELJ/ICA AGROTURISTIČKOG GOSPODARSTVA
 • Cilj:  Osposobit polaznike za obavljanja poslova voditelja seoskog turizma (agroturističkog gospodarstva)
 • Uvjet upisa:  srednja  škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova Voditelj/ice agroturističkog gospodarstva
 • Trajanje: 180 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Planirati i upravljati seoskim gospodarstvom u skladu s važećim propisima
  • Organizirati turističku ponudu vlastitog agroturističkog gospodarstva te ga promovirati putem različitih medija, sajmova i društvenih  manifestacija
  • Proizvoditi i plasirati tradicijske proizvode međimurskog i zagorskog kraja na tržište, vodeći računa o  higijeni i  načelima HACCP-a.
  • Provoditi administrativno poslovanje agroturističkog gospodarstva na ispravan način
  • Urediti agroturističko gospodarstvo za prihvat posjetitelja te provesti usluge smještaja, prehrane i aktivnog odmora uz očuvanje tradicije.
  • Komunicirati s posjetiteljima seoskog gospodarstva te zaposlenicima i partnerima prema pravilima poslovnog bontona
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode na gospodarstvu

KOZAR/ICA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova kozara
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova kozara
 • Trajanje: 160 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Nakoji način uspješno uzgajati koze.
  • Prevencija i sprečavanje bolesti koza.
  • Proizvodnja kozjeg mlijeka.

VOĆAR/ICA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova uzgoja voćaka
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova voćara
 • Trajanje: 150 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka, sadnja,  njega raznih vrsta voća, obrada voćnjaka.
  • Berba plodova i održavanje higijene prostora
  • Pridržavanje mjera zaštite na radu
  • Pridržavanje mjera osobne higijene i higijene alata i opreme koja se koristi pri radu
  • Skladištenje i čuvanje sredstava koje se koriste u proizvodnji
  • Upoznavanje sa strojevima i uređajima koji se koriste pri radu

POVRTLAR/KA
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova uzgoja voćaka
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova povrtlara
 • Trajanje: 130 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Poslovi kao što su priprema tla za sjetvu odnosno sadnju;
  • Nabava kvalitetnog sjemena odnosno proizvodnja presadnica;
  • Sadnja u vrtu i uzgojni zahvati;
  • Redovito zalijevanje, plijevljenje i okopavanje
  • Berba plodova;
  • Skladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovna dorada ili prerada proizvoda
  • Isporuka i prodaja proizvoda.

UZGAJATELJ/IICA  VOĆA, CVIJEĆA I POVRĆA U ZATVORENOM PROSTORU
 • Cilj: osposobiti polaznike za obavljanje poslova uzgoja voća, povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru
 • Uvjet upisa: Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova Uzgajatelja voća, cvijeća i povrća u zatvorenom prostoru
 • Trajanje: 195 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Znati odrediti povoljan položaja za podizanje zaštićenog prostora. Znati pravilno opremiti zaštićeni prostor prema vrsti uzgoja. Razviti sposobnost pravilnog razmnožavanja voća, cvijeća i povrća. Znati odrediti pravilan način uzgoja za pojedinu vrstu uzgoja.  Znati prepoznati bolesti i štetnike te ih sigurno i pravilno ukloniti.
  • Znati pripremiti tlo i podlogu te odabrati kvalitetan sadni i sjetveni materijal. Znati saditi i sijati biljke unutar zatvorenog prostora. Primijeniti znanja o njezi biljaka. Učinkovito koristiti znanja o berbi, skladištenju razvrstavanju, pakiranju, osnovnoj preradi plodova te isporuci prodaji.
  • Znati obraditi podatke dobivene tijekom tehnologije uzgoja.
  • Znati unositi digitalne slike i slanje istih e- poštom.
  • Sigurno pretraživanje korisnih sadržaja na internetu i razmjena iskustava.
  • Usavršiti pravilno određivanje doze zaštitnih sredstava u zaštiti bilja i gnojidbi tla te folijarnoj prihrani koristeći se postocima i omjerim zadanim u uputama proizvođača.
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva pri uzgoju u zatvorenom prostoru

PROIZVOĐAČ /ICA VOĆNIH RAKIJA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova proizvođača voćnih rakija.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova proizvođača voćnih rakija
 • Trajanje: 120 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Poslovi u pripremi materijala, radnog prostora i prostora za proizvodnju voćnih rakija
  • Upoznavanje tehnika koje se koriste u proizvodnji domaćih voćnih rakija
  • Znanja u svezi sa održavanjem osobne higijene i higijene postrojenja i opreme tijekom rada
  • Znanja u svezi sa skladištenjem, čuvanjem i pakiranjem domaćih voćnih rakija

UZGAJIVAČ/ICA SVINJA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova uzgajivača svinja.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova uzgajivača svinja
 • Trajanje: 130 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Poslovi u pripremi i ostvarivanju radova na uzgajanju svinja
  • Pripremanje, uređivanje i zaštita tijekom uzgoja svinja
  • Upoznavanje tehnika koje se koriste pri radu u uzgoju svinja
  • Znanja u svezi sa održavanjem osobne higijene i higijene tijekom rada na uzgoju svinja

RATAR/ICA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova ratara.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova ratara/ice
 • Trajanje: 140 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Pripremanje tla za sjetvu ; analiza tla za utvrđivanje unosa potrebnih hranjiva tj. gnojidbe i kontrola prisutnosti i brojnosti štetnika u tlu
  • Određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će uzgajati
  • Nabava sjemena i ostalih potrepština
  • Planirati i obavljati poslove vezane uz uzgoj žitarica i ostalih ratarskih kultura
  • Samostalno započeti, razvijati i poboljšavati ratarsku proizvodnju
  • Uzgoj žitarica: sjetva, uzgoj, berba, čuvanje žitarica
  • Poznavanje ratarskih kultura
  • Naučiti proizvodnju ratarskih kultura uz primjenu suvremenu tehnologije
  • Upoznati načine gnojidbu ratarskih kultura
  • Naučiti načine zaštite ratarskih kultura protiv štetnika i bolesti
  • Usvojiti na koji način pravilno uskladištiti i čuvati ratarske kulture
  • Usvojiti znanja o uzgoju i njezi ratarskih kultura
  • Upoznati morfološke i biološke karakteristike vrsta i specifičnost uzgoja s naglaskom na one biljke koje su identične za pojedinu regiju.
  • Upotreba računala i pisanje računa
  • Korištenje interneta

UZGAJIVAČ/ICA KRUMPIRA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova uzgoja krumpira.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova  uzgajivača krumpira
 • Trajanje: 150 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Poslovi kao što su priprema tla za sjetvu odnosno sadnju;  analiza tla za utvrđivanje unosa potrebnih hranjiva tj. gnojidbe i kontrola prisutnosti i brojnosti štetnika u tlu  (grčice hrušta, žičnjaci, ciste –zlatne cistolike nematode)
  • Nabava kvalitetnog sjemena , stajskog i mineralnog gnojiva, sadnja u vrtu, polju , potreban sklop biljaka  te izračun potrebne količine sjemena za zadani sklop kao i razmak redova i gomolja u redu Njega nasada ( nagrtanje, okopavanje,zaštita od zemljišnih štetnika,zaštita od korova ,navodnjavanje te zaštita od bolesti i štetnika  u vegetaciji  (plamenjača, krumpirova zlatica)i uzgojni zahvati
  • Njega nasada (nagrtanje, mehanička i kemijska zaštita od korova i navodnjavanje) iskop krumpira, is kop kombajnom, vadilicom ili ručno, ( iskop mladog  i iskop zrelog krumpira )
  • Čuvanje krumpira – postupak zarašćivanja rana, snižavanje temperature na temp. čuvanja, tretiranje protiv klijanja, provjetravanje i uvjeti za dugotrajno čuvanje .
  • Dorada krumpira- kalibriranje, izdvajanje oštećenih i bolesnih gomolja , pakiranje i distribucija na tržište .
  • Prerada krumpira- vakuum pakirani svježi krumpir, pomfrit, čips, krumpirne ljuspice i dr.
  • Trženje krumpira, tradicionalne tržnice, supermarketi .

VINOGRADAR/KA I PODRUMAR/KA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova vinograda i podrumara.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova  vinogradar i podrumara
 • Trajanje: 124 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Pripremu tla čišćenjem rigolanjem i gnojidbu
  • Odabiru najboljih cijepova i sorti
  • Sadnji vinograda
  • Obradi i održavanju vinograda
  • Poduzimanju mjera zaštite od bolesti i štetnika
  • Njegovanju nasada, rezidbi i oblikovanju
  • Ubiranju zrelih plodova
  • Skladištenju i preradi grožđa
  • Podrumarstvu i enologiji
  • Pakiranju i distribuciji vina
  • Upravljanju kapitalnim ulaganjima i distribucijom dobiti

PEKAR/ICA
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova pekara.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pekara/ice
 • Trajanje: 310 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Steći znanja, vještine i navike za izvođenje poslova i radnih zadaća u pekarskom zanimanju
  • Znati pripremati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
  • Pripremiti pekarske proizvode na različite načine
  • Pripremati proizvode od različitih vrsta tijesta
  • Naučiti uskladištiti pekarske proizvode za transport
  • Koristiti uređaje za ispitivanje kvalitete brašna
  • Primjenjivati uređaje za pripremanje i obradu tijesta
  • Znati rukovati pekarskim pećima i primjenjivati mjere zaštite na radu

MESAR
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova mesara.
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova mesara/ice
 • Trajanje: 300 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
  • Steći znanja, vještine i navike za izvođenje poslova i radnih zadaća u mesarskom zanimanju
  • Upoznati tehnologiju rada u okviru svoga zanimanja i druga znanja za svladavanje programa praktične nastave
  • Upoznati zdravstveno stanje stoke i naučiti prepoznati bolesnu stoku
  • Naučiti postupke klanja i preradu mesnih proizvoda
  • Naučiti postupke spremanja mesnih proizvoda
  • Upoznati strojeve i uređaje koji se koriste u mesarskim radovima
  • Osposobiti se za rad uz nadzor kvalificiranog radnika mesara
  • Naučiti organizaciju rada u mesarskoj radionici i klaonici.
  • Upoznati strojeve za proizvodnju kobasica i suhomesnatih proizvoda

__________________________________________________________________________________________

Jednostavni poslovi u zanimanju Vrtlar/ica
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova vrtlara/ice
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova vrtlara/ice
 • Trajanje: 140 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti: 
 • razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
 • odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i njegovanju  vrtnog bilja
 • koristiti odgovarajuće postupke u pripremi zemljišta za podizanje vrtlarskih  kultura i travnjaka te formirati i održavati uzgojne oblike sadnica, grmova i krošnji drveća;
 • koristiti strojeve, alate i sredstva za poslove vrtlara/ice na ispravan i siguran način;
 • prepoznati i suzbijati bolesti vrtlarskog  bilja:
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

__________________________________________________________________________________________

Cvjećar-aranžer
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova cvjećara/ke-aranžera/ke
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova cvjećara/ke-aranžera/ke
 • Trajanje: 136 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti: 
 • Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
 • Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
 • Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način
 • Izraditi cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
 • Sudjelovati pri uređenju interijera
 • Komunicirati s kupcima na primjeren način
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

__________________________________________________________________________________________

Pivar
 • Cilj: Osposobiti polaznike za obavljanja poslova pivara/ke
 • Uvjet upisa:  Osnovna škola, 18 godina, sanitarna knjižica
 • Trajanje: 146 sati
 • Nakon programa polaznici će naučiti:
 • razlikovati, koristiti i održavati posude, alate, strojeve, uređaje i opremu za pripremu i proizvodnju piva;
 • sudjelovati u proizvodnji piva u okviru specifičnih, osnovnih faza tehnologije proizvodnje piva te prepoznati mane piva;
 • pakirati, skladištiti, rukovati i transportirati gotovi proizvod
 • primijeniti mjere i postupke rada na siguran način te pravila održavanja osobne higijene i higijene pribora, alata, uređaja i radnog prostora;
 • prepoznati izvore zagađenja i provoditi mjere sprečavanja te pravilno i ekološki prihvatljivo zbrinjavati otpadne tvari,
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Poljoprivreda, prehrana i veterina

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja