Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge

Pediker/ka, spa i wellnes terapeut/kinja, ugraditelj noktiju, vizažist, gerontodomaćica, pomoćnik/ica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, dadilja

 


POMOĆNIK/ICA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima pomoćnuik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.
 • Uvjet upisa: U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati  dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).
 • Trajanje: 218 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
  • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
  • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
  • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
  • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
  • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

VIZAŽIST/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima vizažista.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 17 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova vizažista.
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Usvajanje različitih tehnika šminkanja.
  • Metode rada pri šminkanju, usklađivanje šminke sa oblikom lica, tenom i kosom te šminku za različite prigode.

UGRADITELJ/ICA NOKTIJU
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima ugraditelja noktiju.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 17 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova ugraditelja noktiju.
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Stjecanje osnovnih znanja i vještina o manikiranju, ugradnji umjetnih noktiju, oslikavanju i ukrašavanja noktiju.
  • Razumijevanje problema na noktima zbog lakše orijentacije u praksi i savjetovanja korisnika usluga.
  • Poznavanje građe, oštećenja i oboljenja noktiju te alata, pribora i preparata za manikiranje i ugradnju umjetnih noktiju. Usvajanje osnovnih znanja o problemima i korekciji oblika noktiju.
  • Vježbe masaže ruku, uljepšavanja i njege noktiju.

MASER/KA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima masera.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 17 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova ugraditelja noktiju.
 • Trajanje: 190 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Steći temeljna znanja iz sistematske i topografske anatomije ljudskog tijela s težištem na lokomotorni sustav, kako bi se mogle pravilno primijeniti različite vrste masaža s terapijskim, rehabilitacijskim ili estetskim djelovanjem na organizam osobe koju se masira.

PEDIKER/KA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima pedikera/ke.
 • Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova pedikera/ke.
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Osnovne principe rada u uslužnim djelatnostima
  • Društvene, ekonomske i zdravstvene potrebe za uslužnim djelatnostima
  • Temeljna znanja, vještine i navike za obavljanje pedikerskih poslova
  • Uspješnu komunikaciju s korisnicima usluga
  • Primjerena znanja o nabavi kvalitetnih pedikerskih preparata, alata i opreme za obavljanje poslova uporabe stručne literature i primjene inovacija u struci
  • Obavljanja osnovnih pomoćnih poslova u salonu kojima će ih naučiti stručno osposobljeni pediker
  • Rukovanje osnovnim tehničkim sredstvima koja se primjenjuju u pedikerstvu
  • Pripremu određenih preparata, izradi i nanošenju maski uz nadzor i upute od strane stručnog pedikera
  • Osnovna znanja u svezi s tehnikama i tehnologijama rada na provođenju osnovnih i temeljnih pedikerskih tretmana
  • Znanja potrebna u području komuniciranja s korisnicima usluga
  • Uređenje i estetski izgleda salona
  • Provođenje dezinfekcije sredstava i opreme u salonu
  • Provođenje sterilizacije sredstava koja se koriste u provođenju pedikerskog tretmana

SPA I WELLNES TERAPEUT/KINJA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima Spa i wellnes terapeuta/ktinje.
 • Uvjet upisa: Najmanje trogodišnja srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnim za obavljanje poslova wellnes terapeuta/kinje; osim općeg dobrog zdravstvenog stanja organizma, a to su – između ostalog – dobre motoričke sposobnosti, smisao za rad s ljudima, komunikativnost,
 • Trajanje: 470 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Izvoditi razne vrste masaža i terapija
  • Samostalno odabrati i pripremiti vrstu aromaterapije za svakog klijenta wellnessa
  • Pripremiti različite vrste relaksirajućih i ljekovitih kupki
  • Izvoditi različite vrste vježbi i razgibavanja
  • Izvoditi mnoge načine relaksacija i opuštanja
  • Provoditi razne beauty programe
  • Uspješno predstaviti svoj program i tvrtku
  • Uspješno prepoznati psihofizičko stanje klijenta
  • Poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad
  • Ovladati pravilima zaštite na radu, poštivati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
  • Upoznati organizaciju rada, tehnike i sredstva u wellnes centrima
  • Naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
  • Poznavati sastav preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
  • Steći primjereno znanje nabave kvalitetnih preparata i opreme za obavljanje poslova
  • Razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
  • Naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu
  • Razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

DJEČJI NJEGOVATELJ/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima dječjega njegovatelja/ice..
 • Uvjet upisa: Najmanje trogodišnja srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnim za obavljanje poslova dječjeg njegovatelja
 • Trajanje: 450 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Upoznati se sa poslovima i radnim zadacima za poslove dječji/a njegovatelj/ica.
  • Usvojit će znanja i vještine potrebne za obavljanje ovih poslova.
  • Znat će provoditi i održavati njegu i higijenu djeteta zdravog i bolesnog djeteta.
  • Znat će pravilno hraniti dijete. Znat će kako primijeniti i koristiti dječju igru kao optimalno sredstvo, metodu i aktivnost u poticanju dječjeg potencijala.
  • Polaznici će ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim u razgovoru s djetetom odnosno roditeljem.
  • Polaznici će steći pedagoško-psihološka znanja koja su potrebna za organizaciju odgojnog procesa.

GERONTODOMAĆICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima gerontodomaćice
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnim za obavljanje poslova gerontodomaćice
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobite im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
  • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
  • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
  • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
  • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

ROMSKI/A POMAGAČ/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima romskog pomagača/ice
 • Uvjet upisa: srednja škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnim za obavljanje poslova romskog pomagača
 • Trajanje: 765 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Upoznati se sa vrstama odgoja.
  • Koristiti znanja o načelima odgajanja., odgojim metodama i odgojnim sredstvima
  • Upoznati psihomotorički i psihički razvoj djeteta.
  • Upoznati znanja o samopoštovanju, emocionalnom razvoju pojedinca i emocionalnoj inteligenciji.
  • Koristiti gramatička i pravopisna pravila te književno teorijsko nazivlje kod pomaganja učenicima romske nacionalne manjine u pisanju i učenju.
  • Usvojiti pojmove o ljudskim pravima i tehnike zaštite ljudskih prava kod pripadnika romske nacionalne manjine.
  • Upoznati kulturne razlike, politike identiteta, prava manjina i osnove interkulturalnog odgoja te odgoja i obrazovanja
  • Usvojiti znanja o građi računala, operativnom sustavu windows, wordu, excelu, powerpointu i internetu, poslati i primiti e-mail.
  • Usvojiti znanja o  komunikaciji vještinama slušanja i komunikacijskim preprekama.
  • Upoznati se sa planiranjem i organizacijom rada u vrtiću i školi.
  • Usvojiti o higijeni, bolesti i mjerama zaštite od zaraznih bolesti, ozljedama te bolestima ovisnosti.
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja