Osnovna škola

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2003. godine pokrenuli su projekt Za Hrvatsku pismenosti:Put do poželjne budućnosti  u sklopu kojeg se polaznicima  bez završene osnovne škole pruža mogućnost besplatnog završavanja osnovne škole i osposobljavanja za prvo jednostavnije zanimanje.
U našoj ustanovi možete upisati svaki razred osnovne škole koji Vam nedostaje. Bez završene osnovne škole ne možete nastaviti daljnje obrazovanje.

Trajanje obrazovanja je 18 tjedana po obrazovnom razdoblju, a u jednoj se školskoj godini mogu završiti dva obrazovna razdoblja, odnosno 2 razreda.

Osnovno obrazovanje podijeljeno je u VI. obrazovnih razdoblja (I. obrazovno razdoblje čine 1. i 2. razred; II. obrazovno razdoblje 3. i 4. razred, a III. do VI. obrazovnog razdoblja  od 5. do 8. razreda). Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju. Pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su propisanom roku odslušali i položili sve ispite.

Osnovno obrazovanje je završeno nakon položenih svih ispita VI. obrazovnog razdoblja (8. razred) Usporedo sa završavanjem osnovnog obrazovanja, polaznici mogu u V. i VI. obrazovnom razdoblju upisati i stručno osposobljavanje za jednostavnije zanimanje, za što dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za odabrano zanimanje.


Uvjeti za upis:
  • navršenih 15 godina
  • svjedodžba ili prijepis ocjena zadnjeg završenog razreda
  • domovnica
  • rodni list
  • osobna iskaznica
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Osnovna škola

    Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja