Graditeljstvo i geodezija

Armirač (savijač željeza), asfalter, betonirac, cestar, fasader, izolater, kamenorezac, keramičar, limar, monter aluminijskih konstrukcija, monter građevinskih skela, monter suhe gradnje, parketar, podopolagač, rukovatelj građevinskim strojem, sastavljač plastične i aluminijske stolarije, sastavljač plastične stolarije, soboslikar i ličilac, staklar, stolar, tesar, zidar, rukovatelj/ica bagerom, rukovatelj/ica damperom, rukovatelj/ica elektrokolicima, rukovatelj/ica utovarivačem, rukovatelj/ica auto-dizalicom, rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom, rukovatelj/ica mosnom i portalnom dizalicom, rukovatelj/ica toranjskom dizalicom, rukovatelj podiznom hidrauličnom platformom, rukovatelj višenamjenskim strojem UNIMOG s priključcima


SAVIJAČ ŽELJEZA (ARMIRAČ)
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima armirača
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova armirača
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremiti mjesto rada za izvođenje armiračkih radova na siguran način,
  • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za armiračke radove,
  • Koristiti pribor, uređaje, alate i strojeve u armiračkim radovima na stručan i siguran način,
  • Izvoditi jednostavne armiračke poslove u izvedbi različitih vrsta armatura na građevinskim objektima,
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći.

BETONIRAC
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima betonirca
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova betonirca
 • Trajanje: 400 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Teoretska i praktična znanja znanjima potrebnim za obavljanje posla;
  • Usvojit će odgovarajuća znanja o objektu kao građevinskoj cjelini  kao i sastavnicama objekta;
  • Poznavat će vrste i karakteristike materijala koji se koriste u izgradnji građevinskog objekta;
  • Vještine za održavanje strojeva, uređaja  i opreme koje upotrebljava;
  • Rukovanje strojevima  za izradu, oblikovanje,
  • Rukovanje strojevima za zamješavanje smjese za beton
  • Rukovanje strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona
  • Kako raditi na zatezanju, pričvršćivanju i sidrenju užadi i žica za prednaprezanje konstrukcija i elemenata.

OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU TESAR/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima tesara
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova tesara
 • Trajanje: 320 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Razlikovati materijale za tesarske radove
  • Čitati građevinske nacrte izvođenja tesarskih radova; odabrati i pripremiti materijal
  • Upotrijebiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
  • Sudjelovati u jednostavnim fazama izrade, montaže i podupiranja oplate
  • Sudjelovati u jednostavnim fazama izrade tesarske drvne konstrukcije
  • Provesti podešavanje, oštrenje i održavanje alata, pribora, strojeva i pomagala; te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Razvrstati i odlagati tesarski otpad
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU ZIDAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima zidara
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova zidara
 • Trajanje: 300 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Razlikovati građevne materijale za zidarske radove
  • Čitati građevinske nacrte izvođenja zidarskih radova; odabrati i pripremiti materijal
  • Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
  • Izraditi jednostavnu zidarsku konstrukciju različitim materijalima za zidanje
  • Održavati  alate, pribor, strojeve i pomagala; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Razvrstati i odložiti zidarski otpad na ekološki prihvatljiv način
  • Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

SOBOSLIKAR-LIČILAC
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima soboslikara-ličioca.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova soboslikara-ličioca
 • Trajanje: 280 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu
  • Usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
  • Steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
  • Usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
  • Ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
  • Steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima
  • Svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga
  • Spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera
  • Upoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala
  • Steći znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima
  • Usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima
  • Naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova
  • Shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala
  • Naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala

ASFALTER
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima asfaltera.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova asfaltera
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu
  • Usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
  • Steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
  • Usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
  • Usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
  • Ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
  • Steći znanja o osnovnim asfaltnim materijalima
  • Shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala
  • Steći osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala
  • Steći znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu;
  • Steći znanja radovima na pripremi asfaltiranja i asflatiranju;
  • Steći znanja i vještina za pravilno rukovanje  alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje;
  • Steći znanja i vještina pripreme asfalta i asfaltiranja;
  • Razviti ekološku svijest i osobnu odgovornost.

KERAMIČAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima keramičara.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova keramičara
 • Trajanje: 310 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu
  • Usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
  • Steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
  • Usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
  • Usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
  • Usvojiti znanja o osnovnim graditeljskim pojmovima važnim za snalaženje na gradilištu i sudjelovanje u grupama radnika koje izvode osnovne graditeljske radove
  • Steći znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu,
  • Steći znanja o osnovnim graditeljskim materijalima važnim za obavljanje poslova pomoćnog keramičara oblagača;
  • Steći znanja i manualne vještine potrebnih za izvedbu jednostavnih keramičarskih radova i za pripomoć kod izvedbe složenih keramičarskih poslova;
  • Steći znanja i vještina za pravilno rukovanje osnovnim strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje
  • Steći znanja o sigurnosti pri radu na gradilištu i na visini

KROVOPOKRIVAČ/ICA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima krovopokrivača.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova krovopokrivača
 • Trajanje: 345 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Upozoriti na opasnosti  Primijeniti propise  i sigurnosne mjere u radu koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
  • Koristi materijale za građenje, opeku, veziva, žbuke, betone i armirane betone.
  • Primijeniti znanja o drvetu i drvenim materijalima u praksi.
  • Pripremiti podlogu za kvalitetno postavljanje crijepa i betonskog crijepa.
  • Pripremiti, pokriti i prekriti krov ravnim pločama.
  • Pripremiti i pravilno obraditi i ugraditi valovite ploče od različitih materijala te pokriti krovne površine, uvale, grebene i sljemena.
  • Pripremiti i postaviti pokrov žljebnjacima.
  • Pripremiti i izraditi pokrov s limenim pločama.
  • Pripremiti i postaviti pokrov bitumenskom šindrom.

CESTAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima cestara.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova cestara
 • Trajanje: 125 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Poslove i zadatke cestara,
  • Pravilno rukovanje strojevima, alatima i uređajima u samom procesu rada te njihovo održavanje,
  • Postizanje stručnosti, savjesnosti i urednosti u obavljanju poslova,
  • Bolje održavanje ceste i njene opreme s ciljem produženja eksploatacijskog vijeka te poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu.

STOLAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima stolara.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova stolara
 • Trajanje: 170 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Osnovna znanja koje će omogućiti, kroz poznavanje materijala u izradi i održavanju stolarije, namještaja, stubišta i dr.
  • Adekvatan izbor osnovnog i pomoćnog materijala s obzirom na željenu kvalitetu i funkciju.
  • Kroz realizaciju sadržaja potrebno je steći osnovna znanja o ispitivanju tehničkih materijala radi provjere kvalitete.

Jednostavni poslovi u zanimanju FASADER
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima fasadera.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova fasadera
 • Trajanje: 180 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremiti mjesto rada za izvođenje jednostavnih fasaderskih radova na siguran način,
  • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za fasaderske radove,
  • Koristiti pribor, pomagala, alate i strojeve u fasaderskim radovima na stručan i siguran način,
  • Izvoditi jednostavne fasaderske poslove u izvedbi različitih vrsta fasada na građevinskim objektima,
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći

MONTER SUHE GRADNJE
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera suhe gradnje.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova montera suhe gradnje
 • Trajanje: 370 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Ovladati  znanjima i vještinama potrebnim za rad montera suhe gradnje
  • Izvođenje oblaganja svih vrsta suhe gradnje, stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje.
  • Razvijati sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima.
  • Razvijati navike i potrebe čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko-tehničkih zaštitnih sredstava prilikom obavljanja posla.
  • Razvijati potrebe i navike čuvanja te zaštite prirodne, životne i radne sredine.

STAKLAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima staklara.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova poslova staklara
 • Trajanje: 370 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Potrebna znanja i vještine za rad za najkraće vrijeme učenja.
  • Izvedba obrade stakla te oblikovanje staklarskih proizvoda, ostakljivanje prozora i vrata, ukrasno ostakljivanje, izvedba toplinsko-izolacijskog ostakljenja, izvedba sigurnosnog ostakljenja.
  • Steći uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području staklarskih radova.
  • Razviti  sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima.
  • Razviti  navike i potrebe čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko-tehničkih zaštitnih sredstava prilikom obavljanja posla.
  • Razviti  potrebe i navike čuvanja te zaštite prirodne, životne i radne sredine.

SASTAVLJAČ PLASTIČNE STOLARIJE
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima sastavljača plastične stolarije.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sastavljača plastične stolarije
 • Trajanje: 370 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Izraditi i montirati svih vrsta profila plastične stolarije za vrata i prozore.
  • Stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području završnih radova te izrade i montaže plastične stolarije
  • Razviti sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima.
  • Razviti navike i potrebe čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko-tehničkih zaštitnih sredstava prilikom obavljanja posla.
  • Razviti potrebe i navike čuvanja te zaštite prirodne, životne i radne sredine.

SASTAVLJAČ PLASTIČNE I ALUMINIJSKE STOLARIJE
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima sastavljača plastične i aluminijske stolarije.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova sastavljača plastične i aluminijske stolarije
 • Trajanje: 370 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Izrada i montaža svih vrsta i profila plastične  i aluminijske stolarije za vrata i prozore.
  • Stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području završnih radova te izrade i montaže plastične  i aluminijske stolarije.
  • Razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima
  • Razvijanje navike i potrebe čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko-tehničkih zaštitnih sredstava prilikom obavljanja posla.

KAMENOREZAC
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima kamenoresca.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova kamenoresca
 • Trajanje: 200 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • priprema kamena za obradu (oblikovanje)
  • osnovna svojstva, dobivanje i primjena kamena
  • upoznavanje vrsta stijena prema svojstvima i primjeni
  • priprema radnog mjesta
  • upoznavanje s materijalima potrebnim za rad
  • rad na oblikovanju kamena za graditeljstvo u raznim veličinama i oblicima
  • ručni električni i pneumatski alati za obradu kamena
  • znanja horizontalne i vertikalne montaže kamena
  • praktičan  rad  sa aparatima koji se u području rezanja kamena koriste
  • znanja iz područja zaštite na radu koja se provodi u radu kamenoresca

PODOPOLAGAČ
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima podopolagača.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju obavljanje poslova podopolagača
 • Trajanje: 125 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremu materijala za postavljanje raznih podnih obloga
  • Pripremu podloga
  • Upoznavanje s građevinskim materijalima potrebnih za postavljanje podnih obloga
  • Postavljanje raznih vrsta podloga (izrada podloge, postavljanje i dr.)
  • Alati i oprema koja se koristiti u postavljanju raznih vrsta podova
  • Praktičan rad s alatima koji se koriste u postavljanju podnih obloga
  • Znanja iz područja zaštite na radu
  • Sposobnost rada na svim strojevima koji se koriste pri postavljanju keramičkih podnih obloga
  • Znanja o rezanju, bušenju, i podešavanju podloga
  • Samostalan i siguran rada na postavljanju svih vrsta podnih podloga
  • Znanja potrebna za izvođenje pripremnih radova u postavljanju podnih obloga

MONTER GRAĐEVINSKIH SKELA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima montera građevinskih skela.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova montera građevinskih skela.
 • Trajanje: 125 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremu materijala za postavljanje skela
  • Pripremu okruženja za rad
  • Upoznavanje s građevnim materijalima potrebnim za postavljanje skela (cijevi, spojnice, vijci, podložne pločice i temeljne ploče)
  • Postavljanje raznih vrsta skela (razne visine i oblici i dr.)
  • Alati i sredstva koja se koriste u postavljanju skela (ručni alat, pomoćni alat i pribor, stepenice i dr.)
  • Znati osnove iz područja zaštite na radu koja se provodi u postavljanju skela

IZOLATER
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima izolatera.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 15 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova izolatera
 • Trajanje: 155 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pripremiti mjesto rada na kojem se treba obaviti izolaterske radove
  • Sve operacije u svezi sa sigurnim korištenjem sredstava rada, opreme i zaštitne odjeće
  • Obaviti pomoćne radnje koje su potrebne pri izradi izolacije u određenim građevinskim objektima
  • Rezati određene izolacijske materijale na zadane dužine i pri tom znati praktično upotrijebiti odgovarajući alat za tu namjenu
  • Ugrađivati izolacijski materijal na određene objekte
  • Steći potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova izoliranja u raznim uvjetima
  • Obaviti izolaterske poslove u različitim uvjetima rada
  • Pripremiti podlogu za hidroizoloaciju
  • Izvoditi hidroizolacije od bitumena i ljepenke
  • Zavarivati bitumenske trake
  • Lijepiti i spajati plastične trake
  • Uraditi zaštitni sloj hidroizolacije
  • Izolirati hlađeni prostor, cjevovod, vertikalnu stijenku, plafon,  pod i dr.

RUKOVATELJ/ICA BAGEROM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice bagerom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja/ice bagerom, vozačka dozvola
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Pravilno se kretati poštujući prometna pravila
  • Pravilno koristiti signalizaciju za rad s bagerom te primjenjivati usvojene prometne znakove i način prilaženja, uzimanja, prijevoz i spuštanje tereta
  • Pravilno se služiti tehničko-tehnološkom dokumentacijom
  • Usvojiti radne operacije i način rada s bagerom.
  • Vršiti osnovno održavanje bagera

RUKOVATELJ/ICA TORANJSKOM DIZALICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice toranjskom dizalicom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja/ice toranjskom dizalicom, vozačka dozvola B kategorije
 • Trajanje: 160 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva.
  • Koristiti znanja vezana uz rukovanje toranjskom dizalicom.
  • Prekontrolirati tehničku ispravnost toranjske dizalice, te provjeriti maziva  u  svim    sklopovima: pogonskom motoru, mjenjaču, hidrauličnom uređaju, reduktoru dizalice.
  • Postaviti i pripremiti toranjsku dizalicu za rad i koristiti uputu za sigurno okretanje.
  • Raditi i upravljati toranjskom dizalicom.
  • Znati propise i pribor za vezivanje i prijenos tereta

RUKOVATELJ/ICA MOSNOM I PORTALNOM DIZALICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice mosnom i portalnom dizalicom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova mosnom i portalnom dizalicom
 • Trajanje: 140 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva.
  • Koristiti znanja vezana uz rukovanje toranjskom dizalicom.
  • Prekontrolirati tehničku ispravnost toranjske dizalice, te provjeriti maziva  u  svim sklopovima: pogonskom motoru, mjenjaču, hidrauličnom uređaju, reduktoru dizalice.
  • Postaviti i pripremiti toranjsku dizalicu za rad i koristiti uputu za sigurno okretanje.
  • Raditi i upravljati toranjskom dizalicom.
  • Znati propise i pribor za vezivanje i prijenos tereta

RUKOVATELJ/ICA PODIZNOM HIDRAULIČNOM DIZALICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice hidrauličnom dizalicom.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova hidrauličnom dizalicom
 • Trajanje: 140 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Koristiti znanja vezana uz rukovanje hidrauličnom dizalicom
  • Prekontrolirati tehničku ispravnost hidraulične dizalice, te provjeriti maziva u svim    sklopovima: pogonskom motoru, mjenjaču, hidrauličnom uređaju, reduktoru dizalice
  • Postaviti i pripremiti hidrauličnu dizalicu za rad i koristiti uputu za sigurno okretanje.
  • Raditi i upravljati hidrauličnom dizalicom.
  • Znati propise i pribor za vezivanje i prijenos tereta

RUKOVATELJ/ICA UTOVARIVAČEM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice utovarivačem.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje o posjedovanju obavljanje poslova rukovatelja utovarivačem, vozačka dozvola
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Pravilno se kretati poštujući prometna pravila
  • Pravilno koristiti signalizaciju za rad s utovarivačem te primjenjivati usvojene prometne znakove i način prilaženja, uzimanja, prijevoz i spuštanje tereta
  • Pravilno se služiti tehničko-tehnološkom dokumentacijom
  • Usvojiti radne operacije i način rada s utovarivačem.
  • Vršiti osnovno održavanje utovarivača

PARKETAR
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima parketara.
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova parketara
 • Trajanje: 360 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Prepoznavati podloge na koje se može postavljati parket uz nadzor i pomoć glavnog parketar
  • Polagati podloge uz nadzor i pomoć glavnog parketara
  • Pripremati, postavljati i održavati parket uz nadzor i pomoć glavnog parketara
  • Rukovati alatima uz nadzor glavnog parketara
  • Pridržavati se pravila sigurnosti pri radu i pružiti prvu pomoć

RUKOVATELJ/ICA ELEKTROKOLICIMA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice elektrokolicima
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova rukovatelja/ice elektrokolicima
 • Trajanje: 138 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pravilno se kretati poštujući prometna pravila
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Pravilno koristiti signalizaciju za rad s elektrokolicima te primjenjivati usvojene prometne znakove i način prilaženja teretu.
  • Pravilno se služiti tehničko-tehnološkom dokumentacijom
  • Usvojiti radne operacije i način rada s elektrokolicima.
  • Voditi elektrokolica od uzimanja, nošenja, dizanja i odlaganje tereta uz primjenu propisanih postupaka o zaštiti na radu
  • Vršiti osnovno održavanje elektrokolica.

RUKOVATELJ/ICA AUTODIZALICOM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice autodizalicom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje obavljanje poslova rukovatelja/ice autodizalicom
 • Trajanje: 138 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Prekontrolirati tehničku ispravnost dizalice, te provjeriti maziva u svim sklopovima: pogonskom motoru, mjenjaču, hidrauličnom uređaju, reduktoru dizalice
  • Postaviti i pripremiti auto-dizalicu za rad i koristiti uputu za sigurno okretanje, dizanje i spuštanje.
  • Znati rukovati alatima i priborom za vezivanje i prijenos tereta

RUKOVATELJ/ICA DAMPEROM
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice damperom
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje obavljanje poslova rukovatelja/ice damperom
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • Pravilno se kretati poštujući prometna pravila
  • Učinkovito koristiti mjere zaštite na radu i zaštitna sredstva
  • Pravilno koristiti signalizaciju za rad s damperom te primjenjivati usvojene prometne znakove i način prilaženja teretu.
  • Pravilno se služiti tehničko-tehnološkom dokumentacijom
  • Usvojiti radne operacije i način rada s damperom.
  • Vršiti osnovno održavanje dampera

RUKOVATELJ VIŠENAMJENSKIM STROJEM ”UNIMOG” S PRIKLJUČCIMA
 • Cilj: Upoznati polaznike s poslovima rukovatelja/ice višenamjenskim građevinskim strojem ”UNIMOG” s priključcima
 • Uvjet upisa: osnovna škola, 18 godina, liječničko uvjerenje obavljanje poslova rukovatelja/ice višenamjenskim građevinskim strojem ”UNIMOG” s priključcima, vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
 • Trajanje: 130 sati
 • Polaznici će naučiti:
  • razlikovati glavne dijelove, sklopove i priključke Unimoga te njihove funkcije
  • pripremiti Unimog za rad
  • rukovati Unimogom s priključcima  na siguran način
  • provoditi osnovne mjere održavanje i konzerviranja Unimoga
Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: Graditeljstvo i geodezija

  Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja