GEM Give them A Chance

Natječaj: Erasmus + KA2 – Inovacije u obrazovanju odraslih Nositelj: Ljudska univerza Lendava

Vrijednost: projekta: 118.645.00 eura , trajanje 30 mjeseci

Period implementacije: 1.11.2016 – 31.08.2019

Partneri: Pučko otvoreno učilište Čakovec, Zveza Romov Slovenije, Uzor – Udruga za obrazovanje Roma Orehovica, Amrita OBK. Pečuh

U okviru projekta će projekti partneri izraditi program osposobljavanja za andragoške djelatnike koji u različitim programima osposobljavanja poučavaju odrasle polaznike romske nacionalne manjine. Andragoški ustanove i djelatnici koji djeluju na područjima gdje žive pripadnici romske nacionalne manjine i uključuju ih u programe obrazovanja odraslih, uvidjeli su potrebu za razvoj i povećanje kompetencija andragoga koji ih poučavaju.

Tijekom projekta će se prije izrade programa obrazovanja napraviti veliko istraživanje i analiza potreba romskih polaznika, tako će na taj način lako osigurati izradu kvalitetnog programa obrazovanja za podizanje kompetencija poučavatelja u programima u kojima poučavaju odrasle Rome. Pilot program će provesti u sve tri države, a uključit će 36 polaznika. U projektu će se još izdati Manifest za Rome u kojem će biti navedeno kakva znanja, način učenja i poučavanja žele pripadnici romske manjine.

Želja projektnih partnera, nije samo podići razinu kompetencija andragoških djelatnika koji poučavaju odrasle pripadnike romske nacionalne manjine, već utjecati na povećani broj uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine u programe obrazovanja te smanjenje odustajanja od obrazovanja.

Obrazac prijave programa srednjoškolskog obrazovanja: GEM Give them A Chance

    Slanjem svojih podataka složili ste se i prihvaćate Opće uvjete korištenja